tirsdag 29. juni 2010

Folkebevegelsen for lokalsykehusene har fått ny epostadresse

Folkebevegelsen for lokalsykehusene har fått ny epostkonto og -adresse: folkebevegelsen@gmail.com

I sommer vil vi prøve å oppdatere bevegelsens adresse- og kontaktregister slik at det blir lettere å vedlikeholde når det blir gjort forandringer i lokale aksjonene.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar