lørdag 19. juni 2010

Landssamling i Folkebevegelsen lørdag 19. og søndag 20. juni 2010

Folkebevegelsen for lokalsykehusene har landssamling i Oslo lørdag 19. og søndag 20. juni. Samlingen holdes på Perminalen hotell, Øvre Slotts gt 2, Oslo.

Observatører og presse kan være med etter forhåndsavtale.


PROGRAM

LØRDAG 19. JUNI KL. 12–17


12.00–12.45 Enkel, varm lunsj
12.45–13.45 Situasjonsbeskrivelse fra de lokale aksjonene
Ber om at alle aksjoner som vanlig forbereder korte skriftlige og muntlige situasjonsrapporter.
13.45–14.00 Pause
14.00–14.30 Kort om Folkebevegelsens aktivitet og hva som skjer på nasjonalt nivå
Presentasjon v/koordinator Bente Øien Hauge
14.30–14.45 Pause med kaffe, te og frukt
14.45–17.00 Hva gjør vi framover? Aksjoner, streik, demonstrasjoner eller andre former for felles markeringer? Hvordan kan vi presse de politiske partiene? Lokalsykehus står på dagsorden, også i nasjonale medier. Det er knapt en større avis som ikke har laget kart over nedlagte og truede lokalsykehus. Men hvordan kommer vi videre? Hvordan kan vi øke presset på de politiske partiene som sikrer sykehusene våre? Har vi idéer til nye og mer spennende aksjonsformer? Hva har vi ressurser til å gjøre?
Dialog og diskusjon med med et panel bestående av representanter fra samarbeidende organisasjoner og sykehuspolitiske miljøer.SØNDAG 20. JUNI KL. 10–15

Denne dagen er åpen for gjester og media kl. 10–14, etter forhåndsavtale med koordinator.
10.00–12.00 Presentasjon av rapporten "Helsesektorens økonomiske og organisatoriske utfordringer" Presentasjon v/professor Bjarne Jensen, Høgskolen i Hedmark som har hovedansvaret for rapporten.
12.00–12.45 Enkel, varm lunsj
12.45–14.00 Strategiarbeidet i helseforetakene – eksempler
Presentasjon v/professor Bjarne Jensen, Høgskolen i Hedmark: Hovedtrekk og kritiske innvendinger til Strategi 2020 for Helse Førde HF. Vi må også diskutere strategidokumentene fra Helse Nord RHF og Helse Midt-Norge RHF. Evt. andre?
14.00–15.00 Vedtak, uttalelser
Vi vil i forkant av, og under, samlingen forberede korte uttalelser om
• samhandlingsreformen og den nye kritikken mot den, og
• strategiarbeidet i helseforetakene
(Som vanlig blir uttalelsene bare vedtatt ved enstemmighet i forsamlingen.)


KONTAKT KOORDINATOR FOR MER INFORMASJON
Koordinator Bente Øien Hauge treffes på mobil 90 75 96 24 eller via epost bente.oien.hauge@online.no.

1 kommentar:

  1. Hva bør en gjøre fremover?
    Er skattenekt en vei å gå? Det som er klart er at lokalsykehus skal nedlegges i den nåveærende form. Dette har velsignelse inni regjeringen. Dette er i strid med soriamoria og et klart løftebrudd fra regjeringa. Det står at en skal fortsatt ha nærhet til fødetilbud og akutt. Hvorfor skal en betale full skatt når det foretaes slike løftebrudd som går direkte inn på folket sin hverdag.

    Oddvin Ose

    SvarSlett