torsdag 17. juni 2010

Midt-Norge dropper uoffisielt styremøte: Har avbestilt hotellrom


SUNNMØRSPOSTEN Hotellrommet for det «uoffisielle styremøtet» i Helse Midt er avbestilt. Almlid beklager og hevder det er første og siste gang et slikt møte blir forsøkt avtalt.

- Dette gjelder ikke lenger. Det var noen som ønsket det, men det blir ikke noe av et slikt møte. Det burde ikke vært skrevet, sier styreleder i Helse Midt, Kolbjørn Almlid.

Sunnmørsposten trykket i går den famøse e-posten i sin helhet. Der skriver Almlid om hvordan han har tenkt å behandle dokumentet om Strategi 2020 på styremøtet 24. og 25. juni.

«Jeg legger opp til - og har bestilt rom til det - at styret alene kan sitte og kaste litt ball på kvelden».

Klart brudd
Dette kan knapt tolkes som annet enn et krystallklart brudd på kravet om offentlighet og åpenhet i styrearbeidet til de regionale helseforetakene. Almlid avviser at denne typen uoffisielle styresammenkomster på bakrommet har forekommet tidligere.

- Ingen helseforetak har lagt opp til så omfattende offentlig debatt som vi har gjort. Vi har hatt den mest transparente strategiprosessen av alle. Når det gjelder offentlighet ligger vi i overkant av det som er kravene. Det har aldri skjedd at vi har hatt den typen møter du antyder, sier Almlid.

Bare tøv
- Vi har snakket med folk som har sittet i styret i Helse Midt tidligere. De sier at møter av den typen du skisserer i e-posten har forekommet flere ganger?
- Det er bare tøv. Den som hevder det får stå fram, samt legge fram dokumentasjon. Dette er nemlig ikke riktig, fastslår Almlid.

- Det blir også hevdet at du forsøker å binde opp styremedlemmene i vanskelige saker gjennom en omfattende e-postkorrespondanse i forkant av styremøtene?
- Det vil jeg helt avvise. For øvrig kommenterer jeg ikke påstander fra anonyme kilder. De får stå fram, så skal vi ta debatten. Det er det som er åpenhet, er beskjeden fra Almlid.

Alt er lov
Han konstaterer at i den oppheta striden om sjukehusstrukturen så tas alle virkemidler i bruk.
- Tida er inne for at folk som ønsker at alt skal være som det er, og at vi ikke skal lage noen strategi for 2020 i det hele tatt, tar i bruk alle de virkemidlene de har og bruker dem for alt de er verdt, konstaterer Almlid.

Ikke spiselig
Generalsekretær i Norsk Redaktørforening, Nils E. Øy, karakteriserer innholdet i e-posten fra Almlid som et klassisk forsøk på å omgå regler som stiller krav til offentlighet.
- Dette er et av de mer kreative tilfellene, men det gjør det ikke mer spiselig av den grunn, sier Øy.

Han mener at om Almlid ikke selv skjønner rekkevidden av dette, så bør resten av styret skjønne det.
- Om ikke styrelederen selv skjønner det, må resten av styret nekte å være med på denne typen møter.

- Er dette et godt eksempel på hvordan makta ter seg for å få det som en vil?
- Ja, det er det. På dette området er de like gode, uansett hvilke parti de kommer fra, konstaterer Øy.

• Les sak og kommentarer i Sunnmørsposten ved å klikke her eller på overskriften

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar