torsdag 24. juni 2010

Helse Sunnmøre: Verner om Volda


NRK MØRE OG ROMSDAL Et flertall i styret i Helse Sunnmøre går imot å samle den kirurgiske akuttberedskapen på bare ett sykehus i helseforetaket.

Det betyr at flertallet vil opprettholde denne funksjonen både i Volda og Ålesund.

• Folkebevegelse mot strategiplan
• Akuttfunksjonar ved eitt sjukehus

Helse Midt-Norge har foreslått å samle akuttkirurgien ved ett sykehus i hvert helseforetak

Lokalt ansvar
Styret i Helse Sunnmøre vil også ha inn ett nytt punkt i Strategi 2020. Punktet har som formål å styrke de lokale helseforetakene når det kommer til organisering av tjenestetilbudet i fremtiden.

Dette gjelder spesielt tilbudet til de store og økende pasientgruppene, til fødetilbudet og det akuttkirurgiske tilbudet.

Blir det bare fødestue i Volda?
- Fødeavdelinger holder ikke mål

- Jeg tror da at vi både vil finne de beste løsningene og forankre endringene i virksomheten vår, nemlig at dette ansvaret ligger hos styret i det lokale helseforetaket, sier styreleder i Helse Sunnmøre, Marthe Styve Holte.

- Jeg er ganske overbevist om at dersom en skal finne gode løsninger så må ansvaret ligge i det lokale helseforetaket på Sunnmøre, sier Holte.

Styret i Helse Midt-Norge skal behandle saken fredag 25. juni.

• Les saken i NRK Møre og Romsal ved å klikke her eller på overskriften

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar