torsdag 17. juni 2010

Kampen for Aker sykehus: Gir seg aldri


AKERS AVIS/GRORUDDALEN.NO Kamplysten for å redde Aker sykehus er fremdeles stor – men det begynner å haste. Nå planlegges det en omfattende Grorud-dals-aksjon for å mobilisere enda flere til kampen for sykehuset.

– Vi må prøve å få til en aksjon tidlig på høsten. Det er stor enighet i Groruddalen om at Aker sykehus må bestå, sier Maren Rismyhr fra Grorud Rødt.

Rundt 70 personer møtte opp da Rødt i Groruddalen inviterte til åpent møte med Aker sykehus på agendaen.

Det var Erling Folkvord, bystyrepolitiker for Rødt, som luftet ideen om en stor sykehusaksjon – etter modell fra sykehusaksjonen i Oppland.
– Nå trengs det å mobilisere enda flere for å redde Aker. Vi må presse på politikerne. For å berge Aker trenger vi Groruddalens sykehus aksjon. En aksjon der alle organisasjoner er med, og som virkelig den gode Ap-parolen Alle skal med, oppfordrer Folkvord.


Politisk styring
I tillegg til Folkvord utgjorde Are Saastad (leder i Fagforbundet Aker), Torstein Winger (leder i Aker Sykehus Venner) og Unni Hagen (rådgiver i Fagforbundet) panelet under møtet. Alle med et tydelig budskap om at den politiske styringen må tilbake i helseforetakene.
– Vi er på vei til å fjerne oss fra å ha et heloffentlig helsevesen, sier Unni Hagen.

Hun mener det er viktig å ha i bakhodet at helsereformen har ført til at Norge har fått et et system hvor politikerne er satt på sidelinja i forhold til sykehusene.
– Etter krigen ble det bygde vi opp 100 sykehus uten oljepenger. Da er det et paradoks at vi nå bygger ned sykehusene. Sykehusene i Norge er i ferd med å bygges ned innenfra. Sykehusene er blitt industri, advarer Hagen.


Mye snusk
Torstein Winger står fremdeles på at han ikke i noen andre saker har vært borti mer snusk enn i denne.
– Nå driver vi i Aker Sykehus Venner avslørende og gravende arbeid. Nå vil vi få fram det sleske arbeidet, og jeg ser ikke bort fra at noen må forlate en stilling når vi gjør det, sier han.

Som han har uttalt tidligere, er han lite imponert over helseministeren.
– Jeg er dypt skuffet over hvordan hun har latt seg manipulere, sier han.

Winger trekker fram at nedleggelsen av Aker sykehus har vært planlagt lenge. Da hovedstadsprossenen ble vedtatt i 2008, ble gitt et bilde av at Aker skulle bli byens storbysykehus, lå en nedleggelse allerede i kortene.
– Nå vet vi at hovedstadsprosessen var et spill for galleriet. Alt har vært timet. Det er snikprosesser hele tiden, sier Winger.


Resignerer?
Are Saastad prøvde å forklare hvordan det er å være ansatt på Aker for tiden.
– Det har allerede gått et halvt år fra vi mistet vår egen direktør. Det gjør noe med et sykehusmiljø. Det er nok en del som resignerer nå.

Han trekker fram at det jobbes mot veldig sterke krefter.
– Ingen av våre direktører tjener mindre enn statsministeren. De tjener en halv gang mer. Deres besluttsomhet er stor, og de vil gjøre alt for å gjennomføre nedleggingsvedtaket, sier han.

Videre forteller han at det er en stor usikkerhet for de ansatte, siden noen avdelinger er planlagt å flytte allerede 1. januar. Det er også et stort press fra ledelsen om å få de ansatte til å søke seg over til Ahus.
– Det siste jeg har hørt er at vi har mistet 30 anestesisykepleiere på Aker. Det er mye.

• Les saken i Akers Avis/Groruddalen.no ved å klikke her eller på overskriften

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar