søndag 20. juni 2010

Folkebevegelsen for lokalsykehusene: – Stem nei til sentraliseringen av sykehusfunksjoner i Midt-Norge!

Folkebevegelsen for lokalsykehusene ser med bekymring på prosessene rundt og forslaget til "Strategi 2020" for Helse Midt-Norge. Vi er kjent med at forslaget inne¬bærer en sterk sentralisering av føde- og kirurgiske akuttjenester, samt en nedbygging av barnemedisin. I tillegg innebærer forslaget at en mister beredskapen for industri på land og i Norskehavet der industrien vil ha den.

Lokalt helsepersonell har pekt på at sentraliseringen vil føre til en rasering av gode lokalsykehustilbud og ramme sårbare pasientgrupper. Styret må sikre at den endelige strategien tar hensyn til innspillene fra lokalsamfunnene og fagfolk.

Vi oppfordrer styremedlemmene i Helse Midt-Norge RHF til å stemme mot det aktuelle strategiforslaget på styremøtet den 24. og 25. juni.


Uttalelse enstemmig vedtatt på landssamling i Oslo 20. juni 2010

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar