torsdag 17. juni 2010

Nye lover med samhandlingsreformen


UNN Regjeringen jobber med to nye lover i tilknytning til det pågående arbeid med samhandlingsreformen. Det var den viktigste nyhet statssekretær Roger Ingebrigtsen hadde med seg til 300 UNN-ledere som nylig var samlet i Tromsø.

- Vi jobber med en ny helse- og omsorgslov som innebærer at det etableres et sørge for-ansvar når det gjelder helsepolitikk i kommunene. Vi ønsker å løfte folkehelseperspektivet og vil gjøre det gjennom å innføre Norges første folkehelselov, sier Roger Ingebrigtsen.

Endringer i fastlegeordningen
Den nasjonale helse- og omsorgsplanen skal etter planen ut på høring 1. oktober i år. Det økonomiske grepet for å finansiere dette blir å vri bruken av det totale helsebudsjettet på 220 milliarder. En større andel enn dagens 2,5 prosent av våre helsekroner skal gå til forebygging.

Den andre lovfestede planen regjeringen jobber med, er endring i fastlegeordningen.

- Vi har en god fastlegeordning i Norge, men vi tror at fastlegene bør integreres mer i resten av helsevesenet. Det må bli en tettere kobling mellom fastleger og sykehus. Fastlegene bør komme mer på banen i forhold til forebygging, og å oppdage begynnende sykdom tidlig. Regjeringen vil foreslå at fastlegene skal ut av avtaleregimet de tilhører i dag, og reguleres gjennom lovverket. Sentrale myndigheter bør kunne styre fastlegene litt mer. Det vil derfor komme forslag til endringer i fastlegeordningen som legges frem 1. oktober, opplyser Roger Ingebrigtsen.

Interkommunale helsehus
Andre konkrete planer statssekretæren melder er overføring av utskrivingsklare pasienter fra kostbare sykehussenger til lavere omsorgsnivå i kommunene. Tanken er at kostnader ved å ha utskrivingsklare pasienter i ei sykehusseng skal kartlegges, og beløpet skal trekkes fra rammen til helseforetakene og overføres kommunene. Dersom kommunene ikke kan tilby omsorgsplass må de kjøpe plass i sykehus. Denne ordningen planlegges innført fra 1. januar 2012.

- Vi ønsker å stimulere til at det etableres flere lokalmedisinske senter, eller små helsehus rundt omkring i landet. Regjerningen har lagt inn 75 millioner kroner allerede i år til utprøving av ulike modeller hvor 10-12 kommuner fra Nord-Norge har vært frempå og søkt om midler, forteller Roger Ingebrigtsen.

- Helsehusene kan ta utfordringer og oppgaver som ikke skal løses på sykehus. Dette vil kreve interkommunalt - og tverrfaglig samarbeid. I et helsehus må fastleger, fysioterapeuter og psykologer kunne jobbe sammen. Det finnes allerede gode modeller for dette, påpeker han.

Kommunal medfinansiering
Statssekretæren er tydelig på at det ikke følger mer penger med samhandlingsreformen. Regjeringen jobber med planer for å løse fremtidens helseutfordringer med flere eldre og færre helsearbeidere. Det innebærer en vridning i bruken av helsekroner, ikke mer helsekroner. Det arbeides med å lage et nytt avtaleverk som skal inneholde forpliktende planer for samhandling mellom kommuner og helseforetak.

- Vi ønsker å etablere et incentivsystem for kommuner. Det betyr at vi tar 20 prosent av rammen til helseforetak og overfører til kommuner. Kommunene må føle et ansvar for at innbyggerne ikke skal havne på sykehus, og dette må gjøres gjennom kommunepolitikk. Vi jobber derfor med tanker om å innføre kommunal medfinansiering. Det innebærer at kommunene må betale 20 prosent av sykehuskostnadene hvis jeg faller på isen og brekker lårhalsen på grunn av glatt fortau, sier Ingebrigtsen.

Prat med Datatilsynet
Avslutningsvis dro Roger Ingebrigtsen frem utfordringer knyttet til bruk av IKT for å få til en bedre samhandling og flyt i helsevesenet.

- Vi må ta en skikkelig diskusjon på kammerset med Datatilsynet. Det kan ikke være sånn at personvernet skal være viktigere enn pasientvernet i alle sammenhenger. Vi ønsker oss et helsevesen hvor vi kan bestille legetime på nett, få elektronisk resept på nett og sjekke ventetider på UNN på nett. Helseminister Anne Grethe Strøm-Erichsen er opptatt av dette, og vil ha tyngre fokus på det fremover. Her skal det gjøres noe, poengterer han.

• Les saken på Universitetssykehuset Nord-Norges sider ved å klikke her eller på overskriften

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar