torsdag 17. juni 2010

Lindset: Utsett behandlinga av traumesykehus!


VOL.NO 15. juni 2010 Leserinnlegg av Gunnvald Lindset, Folkebevegelsen for lokalsykehusene regionskontakt i Nord-Norge

Administrasjonen i Helse Nord hadde lagt opp til det jeg vil kalle et politisk kupp på styremøtet 31. mai for å få gjennom sin innstilling om traumesykehus.


Begrepet traumesykehus er nytt for de fleste, og brukes om sykehus som skal ta i mot særlig alvorlige skader. I dag er det UNN og Nordlandssykehuset som tilfredsstiller disse kravene. Helse Nord satte ned et ”traumeutvalg” for å utrede dette.

Rapporten har ikke vært på høring og er heller ikke styrebehandlet på foretaksnivå. Lederen av AMK ved Helgelandssykehuset, Svein Arne Monsen, medlem i traumeutvalget, uttalte følgende til NRK: ”Jeg registrerer at traumeutvalget sine råd på de mest sentrale punktene ikke er fulgt.”

I et brev fra utvalgsmedlem og professor ved UNN, Torben Wisborg, får Helse Nord flengende kritikk. – Helse Nord har innført nye begrep og endret på argumentasjonen åpenbart ut fra politiske hensyn og helseforetaket dekker seg bak utvalgets innstilling. – Dette er uredelig og uverdig, heter det i brevet.

Flere av utvalgsmedlemmene støttet innholdet i brevet og krevde en ny gjennomgang. Dette ble ytterligere styrket av overlege ved akuttmedisinsk klinikk på UNN, professor Mads Gilbert, da han uttalte til NRK: ”Hvis Helse Nord sitt forslag går gjennom betyr det svekket sikkerhet for befolkningen.”

Både dette og en storm av protester fra nord og sør tvang Helse Nord til å utsette saken. Etter utsettelsen uttalte direktør Vorland og styreleder Kaldhol til Fremover at ”Hensikten med å utsette behandlingen av traumesykehus i dagens styremøte, er ikke å få endret innholdet i saken, men å få ansatte og politikere til å forstå at forslaget er godt.” Snakk om arroganse! Er det rart tilliten til ledelsen i Helse Nord er på et lavmål? Flere leger har påpekt at det skjer livsnødvendig stabilisering av hard skadde pasienter på lokalsykehusene i dag før de sendes videre.

Forslaget fra Helse Nord innebærer en sentralisering i forhold til dagens system. Nå forsøker helsebyråkratene å bruke nye normer for traumeberedskap på samme måte som de tidligere har brukt andre midler for å sentralisere. De hevder at dette ikke får betydning for de andre sykehusene.

Samtidig stryker de nye Narvik sykehus fra investeringsplanen, og kommer med uttalelser som viser at de tenker seg et nytt sykehus uten kirurgisk akuttberedskap. Dette gjør det nødvendig å stille spørsmål om innholdet i det nye sykehuset som skal bygges på Stokmarknes. Blir det et sykehus eller et distriktsmedisinsk senter?

Traumesaken skal styrebehandles 22. juni. Derfor reiser ledelsen rundt nå og har møter i vertskommunene for sykehus som ikke skal være traumesykehus. På møtet i Sandnessjøen 11. juni fikk de så ørene flagret.

Presset må økes maksimalt i dagene framover slik at saken utsettes på nytt. Vi må kreve en åpen demokratisk debatt og behandling av denne saken, og den må diskuteres både på lokalt og sentralt politisk nivå før det tas en avgjørelse. Etter min mening må alle lokalsykehus kunne ta imot og stabilisere hardt skadde pasienter før de sendes videre til høyere nivå.

Økt transporttid for kritisk dårlige pasienter er et spørsmål om liv og død. Det fikk vi illustrert under øvelsen 3. juni i Mosjøen der den kirurgiske akuttberedskapen i Helgelandssykehuset ble testet. To av dem som simulerte hardt skadde pasienter ”døde” under øvelsen fordi tett tåke gjorde at helikopteret kom alt for sent. Siden sykehuset i Mosjøen ikke lenger er et fullverdig akuttsykehus, og heller ikke var med i øvelsen, var det ikke mulig å stabilisere pasientene før videresending.

Neste år er det ti år siden helseforetakssystemet ble innført. Både denne og andre saker i Helse Nord og andre helseregioner viser at helseforetakssystemet er ødeleggende for tilbudet til befolkningen, og er overmodent for historiens skraphaug. Folkebevegelsen vil gjøre sitt til at dette bedriftsøkonomiske og udemokratiske systemet ikke overlever 10-årsdagen.

• Les Gunnvald Lindsets innlegg på Vesterålen Online ved å klikke her eller på overskriften

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar