torsdag 24. juni 2010

Sammenslåing av Oslo-sykehusene: Skulle spare penger - trenger millioner


AFTENPOSTEN Flytteoperasjonen kan føre til lengre ventelister for pasientene, økt sykefravær blant de ansatte, tap av nøkkelpersoner og en ekstraregning på flere hundre millioner kroner.

Oslo universitetssykehus har eksistert i halvannet år. Men fortsatt er de fleste pasientene, legene, sykepleierne og fysioterapeutene på samme sted som før: på Ullevål, Aker eller Rikshospitalet.

Ved nyttår skjer en av de første store endringene: 160.000 som hittil har hatt Aker som sitt lokalsykehus, skal behandles på Akershus universitetssykehus (Ahus) i Lørenskog i fremtiden.

Denne flytteoperasjonen utgjør en «stor økonomisk risiko», erkjenner ledelsen ved Oslo universitetssykehus og eieren Helse Sør-Øst i sine styredokumenter.

For selv om pasientene, og dermed inntektene, formelt overføres 1. januar neste år, vil hverken pasienter, sykehusansatte eller bygg i praksis flytter fra ett sted til et annet over natten.


«Pukkelkostnader»
Oslo universitetssykehus regner derfor med at det vil bli sittende igjen med «betydelige pukkelkostnader», altså engangskostnader, ifølge brev til Helse Sør-Øst.

Det som skjer på Aker, illustrerer problemet. Selv om to tredjedeler av pasientene skal til Ahus fra neste år, må Aker fortsatt driftes en stund til, men for langt færre pasienter enn i dag (se faktaboks).

– Vi er redd det vil kunne gi en del ulempekostnader, for den gjenværende driften vil bestå av mange mindre enheter på ulike fagområder, sier administrerende direktør Siri Hatlen ved Oslo universitetssykehus.


Gevinsten uteblir
I dokumentene til dagens styremøte har ledelsen ved sykehuset listet opp en rekke alvorlige risikofaktorer knyttet til flyttingen av pasienter, blant annet økt sykefravær blant de ansatte, overtallighet og tap av nøkkelpersoner. Det er også en risiko for at ventelistene kan øke og behandlingskapasiteten bli dårligere i en overgangsfase.

Administrerende direktør Siri Hatlen understreker at formålet med risikoanalysene er å unngå at dette skjer. Hun sier at risikovurderingene brukes for å sikre god pasientbehandling og god håndtering av de ansatte under og etter den store flytteprosessen.

– Mange av tiltakene koster penger. I tillegg må det gjøres en del investeringer underveis. Vi vil selvsagt alltid prioritere pasientsikkerhet og de tiltak som ivaretar den. Derfor mener vi at dette først og fremst er en økonomisk risiko, sier Hatlen.

Planen var at den store sammenslåingen av Rikshospitalet, Ullevål og Aker sykehus skulle skje uten at det kostet staten noe ekstra. I 2008 utarbeidet Helse Sør-Øst og oslosykehusene en rapport som anslo at man kunne spare flere hundre millioner på å slå sammen sykehusene allerede i første driftsår.


– Høyt spill
Problemet i dag er at sykehuset trenger penger til nybygg, IKT og omstilling, før det kan hente inn gevinstene av sammenslåingen. Sykehuset har beregnet at det vil koste 192 millioner kroner bare i år å bygge nytt og bygge om. De forventer 155 millioner i økte driftskostnader, og 176 millioner i IKT-investeringer. Og fortsatt gjenstår de store byggeutgiftene på Ullevål og Rikshospitalet.

Sykehuset drar med seg et underskudd på 94 millioner kroner på driften hittil i år og vet ennå ikke hvor mye penger de får fra Helse Sør-Øst for å dekke dette. De tillitsvalgte frykter at de økonomiske problemene vil gå ut over pasienttilbudet, fagutvikling og forskning. – Vi mener det er en betydelig risiko for et svekket pasienttilbud. Når vi har en stor økonomisk risiko, må det gjøres prioriteringer. Og jeg synes dette er et høyt spill med fremtidens pasienttilbud, sier foretakstillitsvalg for overlegene, Aasmund Bredeli.


– Det går altfor fort, vi er frustrerte og desillusjonerte
I løpet av kort tid skal tusenvis skifte arbeidsplass, men få vet hvor de kommer til å ende opp og hva de skal jobbe med.
Ved Aker sykehus er frustrasjonen blant de ansatte stor. Sykehuset skal legges ned, og 1. januar neste år skal størstedelen av pasientene flyttes til Akershus Universitetssykehus (Ahus). Det samme skal en stor andel av de ansatte. Problemet er at de færreste ønsker seg bort. I dag går fristen ut for nyutlyste stillinger ved Ahus, men av de fem ansatte Aftenposten møter, har kun én søkt seg dit.

–Stillingene på Ahus er ikke spesifisert med vaktordning, hvilken kompetansebakgrunn de krever og hvilke arbeidsoppgaver som inngår. Det gjør det veldig lite attraktivt for ansatte ved Oslo Universitetssykehus (OUS) å søke, sier Gunhild Rognstad, tillitsvalgt for overlegene ved Aker. Hun forteller at hun og mange ansatte sitter på gjerdet og venter fordi de ennå ikke vet hvilke stillinger som skal beholdes i Oslo.

– Dette skulle komme før påske, så innen 1. juni, og nå er det forsinket igjen. Vi er veldig skuffet over at OUS ikke har kjørt utlysningene sine parallelt med Ahus. Det ville gjort det mye enklere for folk å søke. Det samme mener sykepleier Maria Leirbakk. Hun har ikke søkt på Ahus og håper det åpner seg muligheter innenfor OUS, men er hun langt fra sikker.

– Vi vet jo at det er snakk om at ganske mange vil bli overtallige. Jeg synes det er tøft ikke å vite om jeg fortsatt vil ha jobb om et halvt år, sier Leirbakk. Frykter for pasientene. Kristian Tonby, assistentlege ved Aker, tror mange ansatte er innstilt på at det må skje endringer i forbindelse med sammenslåingen, men mener prosessen og måten det skjer på, er feil. – Det går altfor fort, og vi er frustrerte og desillusjonerte. Vi vet ikke helt hvor vi er på vei, og dette går ut over både arbeidsmiljøet og pasientene. Han er redd for at usikkerheten blant ansatte kan smitte over på pasientene.

– Vårt fokus skal være pasientbehandling, men det er vanskelig å konsentrere seg om det alene når det er så mye frustrasjon. Han får støtte av overlege Tone Nerdrum. Hun forteller at sykehuset allerede har mistet viktig fagkompetanse, og at de sliter med erstatte de fagfolkene som slutter. – Det er ikke mange som vil søke seg til en stilling som kanskje blir lagt ned om bare noen måneder. Da fylles det i stedet opp av vikarer med mindre kompetanse, sier hun.

Usikkerheten blant de ansatte ved Oslo Universitetssykehus er stor, forteller Gunhild Rognstad (t.h.) som jobber ved Aker sykehus sammen med overlege Tone Nerdrum, assistentlege Kristian Tonby, fysioterapeut Maret Toom og sykepleier Maria Leirbakk. Ingen av de fem vet hvor de skal jobbe om et halvt år.


FAKTA: DERFOR KOSTER DET
Når en befolkning på 160.000 overføres fra Oslo til Akershus universitetssykehus, forsvinner inntekter på 1,8 milliarder kroner ut av Oslo.
Oslo universitetssykehus må fortsatt ha beredskap for disse pasientene i en overgangsfase.
Når sykehuset får færre pasienter, risikerer det å få for mange ansatte.
Det vil fortsatt være noe drift på Aker en stund fremover. Årsaken er at Ullevål, som skal bli Oslos lokalsykehus, foreløpig ikke har plass til alle. Før Ullevål får plass, må regionale- og landsfunksjoner flyttes til Rikshospitalet. Imens må Aker drives for langt færre pasienter.
Sykehuset drives i dag på 70 ulike adresser. Dette blir dyrt når opptaksområdet er redusert med en tredjedel. Nye bygg som kan samle fagfolk krever store investeringer. Datasystemet som skal gjøre at leger på Rikshospitalet og Ullevål kan se på de samme pasientjournalene, er forsinket og utsatt til i høst.


• Les saken i Aftenposten ved å klikke her eller på overskriften

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar