fredag 20. august 2010

Aker: De ansatte krever stopp i flyttingen


AKERS AVIS/GRORUDDALEN.NO, FREDAG 20 AUGUST 2010 Helseministeren mener at Aker trengs for å møte det økende behovet for helsetjenester i fremtiden. Aker-ansatte tør likevel ikke å juble ennå. De opplever en usikker hverdag og at fagmiljøene forvitrer. Løsningen mener de er en umiddelbar stopp i all flytting fra Aker.

– Det helseministeren skriver er kjempepositivt. Hun garanterer at Aker skal bestå, sier Are Saastad, leder i Fagforbundet Aker.
På side 4 i denne avisen skriver helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap) at det er behov for et helsetilbud ved Aker sykehus for å møte det økende behovet for helsetjenester framover. På Aker sykehus er flere av de ansatte glade for det helseministeren nå gir uttrykk for.

– Dette er en kjempenyhet. I innlegget sitt føler vi at helseministeren støtter alle våre vurderinger av at Aker skal leve, sier Saastad, og får umiddelbart støtte av sin egen nestleder Ann Karin Osode, overlege Dagfinn Øyen og ledene operasjonssykepleier Aud Mona Andersson.


Åpner rusakutten
30. august kommer helseministeren til Aker sykehus for å åpne den nye rusakutten. Helseministeren på peker at denne skal være på Aker sykehus.

– Rusakutten vil bidra til å styrke tilbudet til mennesker med rusavhengighet, og jeg gleder meg til å åpne rusakutten i slutten av denne måneden. Senere i år skal også en avgiftningsenhet legges til Aker sykehus. Det vil styrke tilbudet ytterligere, skriver Strøm-Erichsen.

At helseminister skriver at rus akutten skal være på Aker, gleder de ansatte.
– Oslo universitetssykehus har planlagt å flytte den fra Aker i 2012, sier Osode.
– En rusakutt trenger dessuten flere støttefunksjoner, legger Øyen til.


Forsvinner
Helseministeren skriver også at pasientene og de ansatte skal ivaretas i omstillingen av sykehusene i Oslo-området. På Aker har de ansatte spesielt bitt seg merke i en setning: «Jeg har derfor bedt Helse Sør-Øst RHF sørge for avklaring så snart som mulig i dialog med de ansatte. Det er viktig at fagmiljøene ikke forringes som følge av usikkerhet om fremtiden».

De ansatte opplever at fagmiljøet allerede forvitrer. Spesielt intensivavdelingen sliter.
– I forhold til intensivsykepleiere er det helt krise, sier Andersson.
– Det er funksjonene med størst innslag av spesialiserte ansatte som forsvinner først i uro, supplerer Saastad.


Uten pasienter?
Pr. i dag er Aker lokalsykehus for 183.000 innbyggere. Fra nyttår flyttes flesteparten av disse over til Ahus, mens resten flyttes til Ullevål. Altså blir Aker ribbet for pasienter. For at fagmiljøene skal bevares kommer nå følgende oppfordring fra Saastad:
– Vi mener at overflyttingen av pasienter fra Aker må stoppes. Flyttes noe nå, så ødelegges fagmiljøene. Ødelegges de, så er skaden skjedd.
– Utsett flyttingen i fem år. Innen den tid vil man se om Ahus fungerer, og om de da er i stand til å ta i mot nye pasienter. Det er de ikke i dag.
På denne måten vil også de ansatte på sykehuset få en trygghet om hvor de skal jobbe. Slik det er i dag er det veldig mye usikkerhet.


Gjennomføringen
Andersson forteller dessuten at de ansatte rett og slett ikke skjønner hvordan man praktisk skal klare å gjennomføre overflytting av pasienter og fagmiljøer til andre sykehus.

Øyen understreker at han synes det er greit å samle fagmiljøer fra flere sykehus på ett sykehus. Han skjønner derimot ikke hvordan et fagmiljø, som i dag holder til i lokaler på Aker, skal bli noe bedre av å flyttes til et annet sykehus, hvor fagmiljøet fra før ikke eksisterer.
– Du blir ikke noe bedre kirurg av å flyttes fra Aker til Rikshospitalet. I stedet forvitrer fagmiljøet på veien. Når hele urologien i dag ligger her på Aker, hvorfor skal den da flyttes? spør Øyen.


–Snakk sammen
Sykelig overvekt er en av Akers spisskompetanser. I fjor ble litt over 260 fedmeoperasjoner gjennomført ved sykehuset, mens det i år skal gjennomføres rundt 200 operasjoner.
– Tilbudet vi har her ved Aker på dette fagområdet er veldig godt utviklet, og det må bevares, sier Andersson.

Ved en flytting, risikerer man at tilbudet blir dårligere.
Nå håper de ansatte at helseministeren og Helse Sør-Øst snakker sammen.
– Signalene fra helseministeren kommer i grevens tid, men vi stoler ikke på helseforetakene. Faren er at Helse Sør-Øst igjen forsøker å komme seg unna helseministerens pålegg, sier Saastad, og viser til at helseforetaket ikke endret kurs da Strøm-Erichsen sa liknende ting i Stortinget i mai i år.

• Les saken i Akers Avis/Groruddalen.no ved å klikke her eller på overskriften

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar