mandag 16. august 2010

Styrelederens fisketur: Bent Høies spørsmål til Strøm-Erichsen


Skriftlig spørsmål fra Bent Høie (H) til helse- og omsorgsministeren
Dokument nr. 15:1565 (2009-2010)
Innlevert: 16.08.2010
Sendt: 16.08.2010

Til behandling

Spørsmål
Bent Høie (H): I forbindelse med at Styreleder i Helse Nord deltok på en tur i regi av Alta Kommune er det kommet opp en diskusjon om de interne etiske retningslinjene som gjelder for helseforetakene for eksempel når det gjelder gaver fra eksterne også gjelder for foretakenes styremedlemmer når de opptrer som styremedlemmer. Hva er Helse- og omsorgsministerens oppfatning?

Begrunnelse
Ut fra denne saken kan det virke som det ikke er etablert en felles forståelse om hvilke regler som gjelder for styreledere/styremedlemmer i helseforetakene - når de opptrer i denne rollen - når det gjelder for eksempel mottakelse av gaver eller ytelser fra eksterne interessenter. Media har gjentatte ganger forsøkt å få Helse- og omsorgsdepartementets syn på saken uten å lykkes.

• Les saken på Stortingets sider ved å klikke her eller på overskriften

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar