fredag 20. august 2010

Strøm-Erichsen: Bedre helsetilbud


Helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen, innlegg i VG torsdag 19. august om Aker sykehus:

Reiulf Steen, med flere, mener at vi trenger Aker sykehus for å møte det økende behovet for helsetjenester fremover. Jeg er enig i at Oslo har særlige utfordringer på helseområdet; sterk befolkningsvekst, storbyproblemer, flere eldre, flere med kroniske lidelser og livsstilssykdommer og et mangfold av etniske grupper.

Jeg har hele tiden vært klar overfor Helse Sør-Øst RHF og Oslo kommune på at de må samarbeide om å utvikle det fremtidige tjenestetilbudet ved Aker sykehus. Sammen kan vi tilby tjenester til for eksempel syke eldre, pasienter med kroniske sykdommer og mennersker med rusproblemer. Tiltak mot livsstilssykdommer og sosiale helseforskjeller er også viktig i storbyen. Slik forebygger vi sykehusinnleggelser, og bedrer helsen til sårbare grupper.

Den nye rusakutten med 12 sengeplasser skal være ved Aker sykehus. Rusakutten vil bidra til å styrke tilbudet til mennesker med rusavhengighet, og jeg gleder meg til å åpne rusakutten i slutten av denne måneden. Senere i år skal også en avgiftningsenhet legges til Aker sykehus. Det vil styrke tilbudet ytterligere.

Aker sykehus er kjent for sterke og gode fagmiljøer. Noen fagmiljøer skal fortsatt være på Aker etter 2010, mens andre vil bli samlet med andre fagmiljøer i Oslo universitetssykehus og på Ahus. Jeg forstår godt at mange venter utålmodig på å få avklart hvilke miljøer dette gjelder. Jeg har derfor bedt Helse Sør-Øst RHF sørge for avklaring så snart som mulig i dialog med de ansatte. Det er viktig at fagmiljøene ikke forringes som følge av usikkerhet om fremtiden.

(Avskrift fra faksimile.)

Statsrådens innlegg er et svar på en kronikk som stod i VG 3. august. Klikk her for å lese denne kronikken.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar