tirsdag 10. august 2010

Ny legevakt til Aker sykehus!


LESERINNLEGG I AFTENPOSTEN 10. AUGUST, AV CARL CHRISTIAN BLICH, HØYRES BYSTYREGRUPPE (OSLO)

Innlegget er i papirutgaven av Aftenposten, s. 35. Blich skriver bl.a.:
"Når det gjelder plassering av Oslos nye storbylegevakt, følger byrådet hovedvekten av råd om at dette bør samlokaliseres med et sykehus som har akuttkiturgisk tilbud. I denne sammenheng forslås Aker sykehus, dersom sykehuset opprettholder et slikt tilbud."


"Skulle befolkningstallene rettferdiggjøre videre sykehusdrift på Aker, vil altså Oslo kommune kunne bidra ved å legge storbylegevakten dit."


"Litt klar tale fra statsråden hadde ikke vært å forakte før bystyret diskuterer prinsippene og forslagene i byrådssaken om fremtidens storbylegevakt i Oslo. Dette er nemlig kanskje den siste håndsrekningen Oslo kan bidra med før Regjeringen eventuelt fravrister befolkningen sykehuseiendom som det kan bli vanskelig å erstatte i fremtiden."

• Aftenposten for 10. august kan kjøpes som pdf-fil, se her.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar