fredag 20. august 2010

Helseministeren med soleklart signal til Helse Sør-Øst: - AKER SKAL IKKE LEGGES NED


(PRESSEMELDING FRA FAGFORBUNDET AKER UNIVERSITETSSYKEHUS, FREDAG 20. AUGUST) I et innlegg i VG torsdag, lover helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen fortsatt drift på Aker sykehus. - Dette er en seier for fornuften, sier Ap-høvdingen Reiulf Steen.

Helseministerens svært positive svar kommer etter at Steen og fire andre representanter for parti og fagbevegelse fyrte av en bredside mot den vedtatte nedleggelsen av Aker 3. august. (Les kronikken her.)

- Aker trengs både ut fra økonomiske, medisinske og folkehelsemessige perspektiver. Vi ber helseministeren innstendig om ikke å lytte til helsebyråkratenes falske lokketoner: Grip inn - redd Aker sykehus, het det i VG-kronikken 3.8.

- Det er ikke tvil om at det vi nå ser er en ny og lenge etterleng tet klarhet fra helseministeren, sier Are Saastad i Fagforbundet Aker. Han understreker at dette er i grevens tid:

- Denne galskapen må stoppes nå. Siden vi skrev vår kronikk, er det de siste dagene blitt kjent at Ahus, dit de fleste av Akers pasienter er ment å flytte, mangler 600 ansatte til å gjøre jobben. Fra før vet vi at det er koster minst 10 milliarder å gjennomføre flyttingen av Akers veletab lerte og i stor grad moderniserte funksjoner.

- Klokt grep av regjeringen
Helseministeren skriver blant annet i sitt VG-innlegg at Aker er kjent for gode og sterke fagmiljøer, som fortsatt i stor grad skal være på Aker etter 2010.

- Dette er noe fundamentalt annet enn den totale nedbyggingen som helseforetaket nå er i gang med på Aker. Strøm-Erichsen viser med dette at det er hun som bestemmer over sykehusene, og ikke helsebyråkratene, mener Reiulf Steen.

- Jeg vil takke helseministeren for det kloke grep hun og regjeringen nå tar. Det gjenstår fortsatt viktige avklaring er, men med helseministerens svar føler vi oss nå sikre på at kampen for Aker vil bli vunnet, sier Steen.

Stoler ikke på Helse Sør-Øst
Signalet helseforetaksdirektørene får av helseministeren kan ikke misforstås: ”Jeg forstår godt at mange venter utålmodig på å få avklart hvilke miljøer dette gjelder (som skal være på Aker, vår anm.). Jeg har derfor bedt Helse Sør-Øst RHF sørge for avklaring så fort som mulig i dialog med de ansatte. Det er viktig at ikke fagmiljøene forringes som følge av usikkerhet om fremtiden”, skriver Strøm-Erichsen i VG.

- Dette er flott, men vi har lært oss å ikke stole på Helse Sør-Øst. Liknende signaler fra ministeren er blitt ignorert der i gården før. Det slår nok flere enn oss at helseforeta kene har utviklet seg til en stat i staten, sier Are Saastad.

- Vi tror derfor ikke Helse Sør-Øst uten videre vil lystre ministe ren, men igjen vil forsøke å redde den såkalte "hovedstadsprosessen" som de knytter slik prestisje til.

Umiddelbar stans i alle flyttinger
- Vårt krav er at alt som i dag finnes på Aker umiddelbart må trygges, og at ikke flere funksjoner eller ansatte flyttes. Bare slik kan fagmiljøene forhindres fra å forvitre. Det har skjedd nok skade i denne prosessen allerede, slår Are Saastad fast.

For nærmere informasjon og kommentarer:
Reiulf Steen tidligere leder i Ap – 476 70 619
Torstein Winger (Ap) leder for Bjerke bydelsutvalg – 23 46 54 58
Dagfinn Øyen overlege og leder for Ap-laget på Aker sykehus – 916 01 713
Ann Karin Osode nestleder i Fagforbundet Aker – 452 53 654
Are Saastad leder i Fagforbundet Aker - 917 24 293

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar