tirsdag 3. august 2010

De rødgrønne må redde Aker sykehus

Dersom ikke nedleggelsen av Aker sykehus stanses, har både regjeringens sykehuspolitikk og det rødgrønne prosjektet spilt fallitt.

KRONIKK I VG 3. AUGUST 2010, av
Reiulf Steen, tidligere leder i Ap
Torstein Winger, leder i Bjerke bydelsutvalg (Ap)
Are Saastad, leder i Fagforbundet Aker
Ann Karin Osode, nestleder i Fagforbundet Aker
Dagfinn Øyen, overlege og leder i Ap-laget på Aker sykehus


Aker er et velfungerende sykehus med 3.500 ansatte og 200.000 pasienter. Sykehuset er godt tilpasset sin befolkning i Groruddalen på Oslos østkant og i Follo-kommunene, og tilbyr behandling på ypperste norske og internasjonale nivå innenfor en lang rekke spesialiteter. Hovedvekten ligger på såkalte livsstilssykdommer som diabetes, hjerte-, kar- og lungesykdommer, geriatri, ortopedi, urologi, rus- og psykiatribehandling. Sykehuset er det eneste i Oslo-området som hvert år klarer å holde budsjettet. Det er investert flere hundre millioner i nye avdelinger og enheter.

17. februar vedtok likevel styret i Oslo universitetssykehus å nedlegge Aker. Det skjedde etter flere måneders intens debatt, der 40.000 protestunderskrifter ble samlet inn, og etter at et enstemmig Oslo bystyre ba om at nedleggelsen måtte stanses. Vedtaket ble drevet gjennom, i suveren forakt for folkemeningen - og fornuften. Hvorfor?

Helse Sør-Øst besluttet i 2008 å slå sammen Aker, Rikshospitalet og Ullevål sykehus til Oslo universitetssykehus (OUS ), en koloss på 21.000 ansatte og et budsjett på 18 milliarder. Dette er en fusjon på størrelse med Statoil og Hydros. Vi vet at forventninger om stordriftsgevinster i 90 % av tilfellene viser seg å slå feil. Fusjonen er vesentlig mer komplisert enn for oljeselskapene. Det hele skal skje på kortere tid, uten fem øre i omstillingsmidler og under forutsetning om innsparinger på minst én milliard årlig. Regnestykket går ikke opp. Foretaksledelsen i OUS mente Aker var et passende offer for å saldere regnskapet.

Å nedlegge Aker er ingen løsning – det skaper tvert om enorme problemer. I følge OUS selv, vil en omstrukturering, der Akers funksjoner ivaretas på Ullevål ha en kostnad på minst 10 milliarder kroner. En hovedårsak er at Ullevåls bygningsmasse er i vesentlig dårligere stand enn Akers. Omfattende nybygging og rehabilitering må til.

Behovet for Aker er stort og vil øke. I følge Statistisk sentralbyrå kan befolkningsveksten i Oslo og Akershus fram til 2030 bli på hele 380.000. For å møte dette, eldrebølgen og den stadig mer multietniske helseutfordringen i hovedstadsområdet trengs ikke bare den økte kapasiteten som er i ferd med å etableres på Akershus universitetssykehus (Ahus), men i høy grad også det veletablerte tilbudet på Aker. Helse Sør-Øst forholder seg ikke til dette.
Det gjør situasjonen ekstra alvorlig at Ahus, som fra nyttår er ment å behandle 180.000 nye pasienter, hovedsakelig fra Aker, ikke er i nærheten av å ha kapasitet til dette. Sykehuset er i dyp økonomisk og driftsmessig krise. Det er sannsynlig at situasjonen på Ahus vil bli katastrofal dersom Aker nedlegges.

Den storstilte rasjonaliseringsprosessen etableringen av OUS i realiteten er, har vært krydret med forsikringer om at befolkningen vil nyte godt av ekspertise og større fagmiljøer når alle funksjoner samles på ett sted. Dette er etter vår oppfatning direkte absurd. Dette handler ikke om å bygge opp, men å rive ned veletablerte fagmiljøer og behandlingstilbud. Aker har noen av landets beste fagmiljøer innen en rekke behandlingsdisipliner.

Det er nå bare regjeringen ved helseministeren som har mulighet og myndighet til å overprøve vedtaket i OUS. På tross av at helseminister Anne Grete Strøm-Erichsen har lovet Stortinget at hun vil sørge for en ”samhandlingsarena” på Aker, der helseforetaket og kommunen samarbeider om et bredt spekter av helsetjenester, har ingenting skjedd. Helseforetaket arbeider i ekspressfart mot nedleggelse. Dersom de ikke stanses vil Aker være nedlagt lenge før samhandlingsreformen i det hele tatt er kommet i gang.

I denne saken kan det oppstå en alvorlig tillitskrise mellom regjering og folk. De rødgrønne partiene og fagbevegelsen i Oslo har lenge vært klare i sitt krav om å bevare Aker sykehus, men er hittil ikke blitt hørt. Når Fremskrittspartiet i mai fremmet forslag mot nedleggelse på Stortinget, ble det nedstemt av de rødgrønne partiene og Høyre, i strid med sterke oppfatninger fra lokalpartiene.

En nedleggelse av Aker vil være en forvaltningsskandale. Sykehuset trengs både ut fra økonomiske, medisinske og folkehelsemessige perspektiver. I tillegg vil befolkningen i Groruddalen bli frarøvet Iokalsykehuset sitt. En nedleggelse vil derfor få store politiske konsekvenser. Dersom ikke regjeringen griper inn vil vesentlige deler av hovedstadens befolkning ikke lenger oppfatte det rødgrønne prosjektet som troverdig. Vi ber helseministeren innstendig om ikke å lytte til helsebyråkratenes falske lokketoner: Grip inn - redd Aker sykehus.

• Kronikken stod i VGs papirutgave 3. august, men er dessverre ikke på nett.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar