onsdag 25. august 2010

Leserbrev: - Takk, helseminister!

LESERINNLEGG I VG 24.8.10

Av Reiulf Steen, tidligere leder i Ap, Torstein Winger, leder i Bjerke bydelsutvalg (Ap), Are Saastad og Ann Karin Osode, Fagforbundet Aker og Dagfinn Øyen, overlege og leder i Ap-laget på Aker sykehus

I sitt svar ”Bedre helsetilbud til Oslo” (VG 19.8), lover helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen fortsatt drift på Aker sykehus. Det er en seier for fornuften.

Vi påviste i vårt innlegg (VG 3.8) at dersom den vedtatte nedleggelsen av Aker sykehus ikke stanses, vil det resultere i en helsemessig kollaps i hovedstadsområdet. Ikke bare medfører flyttingen av Akers pasienter minst 10 milliarder i unødvendige nyinvesteringer - de siste dagene er det også blitt kjent at Ahus, dit de fleste pasientene er ment å flytte fra nyttår, mangler hele 600 ansatte til å gjøre jobben.

Helseministeren gir oss rett i vår beskrivelse av hvorfor Aker trengs. Hun er prisverdig tydelig når hun skriver at Aker er kjent for gode og sterke fagmiljøer, som fortsatt i stor grad skal være på Aker etter 2010. Signalet hun sender til helseforetaksdirektørene kan heller ikke misforstås: ”Jeg forstår godt at mange venter utålmodig på å få avklart hvilke miljøer dette gjelder (som skal være på Aker, vår anm.). Jeg har derfor bedt Helse Sør-Øst RHF sørge for avklaring så fort som mulig i dialog med de ansatte. Det er viktig at ikke fagmiljøene forringes som følge av usikkerhet om fremtiden.

Dette er flott! Den nye klarheten fra ministeren til tross, vi har lært oss å ikke stole på Helse Sør-Øst. Liknende signaler fra ministeren er blitt ignorert der i gården før. Det slår nok flere enn oss at helseforetakene har utviklet seg til en stat i staten. Vi tror derfor ikke Helse Sør-Øst uten videre vil lystre ministeren, men igjen vil forsøke å redde den såkalte "hovedstadsprosessen" som de knytter slik prestisje til.

Helsebyråkratenes prestisje kan vel aldri gå foran helsetilbudet til befolkningen? Vårt krav er at alt som i dag finnes på Aker umiddelbart må trygges, og at ikke flere funksjoner eller ansatte flyttes. Bare slik kan fagmiljøene forhindres fra å forvitre. Det har skjedd nok skade i denne prosessen allerede!

Det er samtidig avgjørende at de vedtakene i Helse Sør-Øst som legger til rette for nedleggelsen, gjøres om. Det innebærer at Akers pasienter ikke kan overføres til Ahus i 2011. Budsjettmidlene må beholdes, slik at store deler av Groruddalen og Follo fortsatt får ha sitt lokalsykehus på Aker. Vi tror det er nødvendig at denne situasjonen stabiliseres i minst fem år. Deretter kan det vurderes å flytte Follo-befolkningen til Ahus, dersom dette sykehuset på tidspunktet er i stand til å aksle denne store oppgaven.

Det haster ikke minst å få i gang et samarbeid med Oslo kommune for å kunne etablere Aker som et samhandlings- og livsstilssykehus. Vi mener det bør nedsettes et uavhengig, hurtigarbeidende utvalg som utarbeider en konkret plan for hvilke tjenester og funksjoner som skal bevares og nyetableres for å få dette til.

Vi er svært glade for det kloke grep regjeringen nå tar. Det gjenstår fortsatt viktige avklaringer, men med helseministerens svar føler vi oss nå sikre på at kampen for Aker vil bli vunnet.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar