tirsdag 10. august 2010

- Sykehuset tar igjen for varsling: Sa opp «illojal» overlege på dagen


VG Sykehuset Asker og Bærum fastslår at overlegen er en fare for pasientene. Selv mener han at han ble sagt opp fordi han varslet om feil i datasystemet DIPS.

I dag møter overlegen arbeidsgiveren, Vestre Viken helseforetak, i Drammen tingrett.

31. mai i år fikk han beskjed om å gå på dagen. Ledelsen begrunner oppsigelsen med at legen mangler kompetanse, har gjort alvorlige feil, ikke har holdt arbeidslister à jour, og vært illojal overfor ledelse og kolleger.
- Oppsigelsen er forankret i kravet til forsvarlig helsetjeneste og pasientsikkerhet, sier Vestre Vikens advokat, Rasmus Asbjørnsen.

- Frykter gjengjeldelse

Selv mener legen han ble oppsagt fordi han flere ganger har sagt fra om problemer med datasystemet DIPS, der VG i januar avdekket omfattende flytting av datoer for pasientbehandling.
- Det har vært en tendens til å tåle, og ikke tore, på sykehuset. Jeg vet at også andre som har sagt fra har opplevd ubehagelige reaksjoner. Vestre Viken har vært under press den siste tiden, og ville kanskje advare dem som ville snakke, mener legen.

Toril Morken, tillitsvalgt for overlegene ved SAB, er forbauset over oppsigelsen av kollegaen.
- Det har ikke vært populært å påpeke feil i DIPS. Jeg frykter at dette kan dreie seg om gjengjeldelse. Ansatte som sier sin mening, kan ende opp med en personalsak, sier hun.

Morken mener ledelsens karakteristikker av legen er voldsomme:
- Arbeidsgiver har gjort det veldig vanskelig for ham. Jeg har påpekt for øverste ledelse at de gjennom måten de har håndtert dette på, har satt hans liv, helse og videre karriere i fare, sier Morken.

- Er legen en fare for pasienter?
- Nei, jeg mistenker ikke at han er inkompetent. Tvert imot får vi tilbakemeldinger fra sykehuset for øvrig, og fra allmennleger, om at de har gode erfaringer med ham.

Legens advokat Bendik Falch-Koslung mener oppsigelsen er ugyldig. I denne omgang skal retten behandle en begjæring om midlertidig forføyning. Legen krever å få arbeide til saken er avgjort.
- Jeg er innstilt på å gå tilbake, fordi jeg vet jeg har støtte, sier han selv.

- Avviser varsling

Selve arbeidsrettssaken, der oppsigelsens gyldighet skal vurderes, vil trolig komme opp senere i høst.
- Vi mener at grunnlaget for oppsigelsen er vanskelig å forstå, og tynt dokumentert. Vi mener at dette kan dreie seg om gjengjeldelse. Noen vil ha ham ut, sier Falch-Koslung til VG.

Vestre Vikens advokat Rasmus Asbjørnsen avviser argumentet om gjengjeldelse.
- Dette er ikke en varslingssak, sier han.

Helsetilsynet opplyser at de ikke har noen sak mot den aktuelle legen.
- Han har vært involvert i behandlingen av en pasient som er inne i tilsynssaken mot Vestre Viken. Men denne saken retter seg mot sykehusets håndtering av pasienten, og ikke mot denne legens legevirksomhet, sier avdelingsdirektør Gorm Grammeltvedt.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar