torsdag 26. august 2010

Aker sykehus: Advarer mot å overføre Follo-pasientene


ØSTLANDETS BLAD – Ahus er på ingen måte i stand til å overta pasientene som i dag bruker Aker. Vent minst fem år med å overføre Follo, sier leder i Fagforbundet Aker, Are Saastad.

Aker sykehus som er en del av Oslo universitetssykehus, er vedtatt nedlagt.

Helse Sør-Øst har bestemt at befolkningen i Follo og Alna bydel i Groruddalen skal til Ahus fra årsskiftet. Men Saastad, som hele tiden har kjempet for å bevare Aker som lokalsykehus, tror det vil tvinge seg frem en annen løsning.

– Utsettes i minst fem år
Han mener at Ahus har tatt på seg en for stor oppgave.
– Ahus er et flott, moderne sykehus, men de har en mangelfull organisasjon. Sykehuset har store driftsproblemer, er ridd av konflikter, og underskuddet vokser. Sykehuset har mange misfornøyde pasienter. Derfor vil jeg anbefale at den planlagte pasientoverføringen utsettes i minst fem år. Ta tiden til hjelp, slik at sykehuset kan fungere etter hensikten, mener fagforeningslederen.

– Alt for få senger
Ahus har i dag 820 senger. Når opptaksområdet utvides, fra en befolkning på cirka 340.000 til over en halv million, skal et nytt sengebygg med 113 senger og 73 sykehotellsenger kompensere for utvidelsen.

– 113 nye sykehussenger. Det kan umulig holde! De 73 sykehotellsengene har heller ikke døgnbemanning, og kan på ingen måte måle seg med de fullverdige sengene de skal erstatte på Aker. Ahus har dessuten et kjempeproblem med ventelister, som på tross av forbedringer er gjennomgående mye lengre enn på Aker, sier Saastad.

Vegrer seg
Denne uken ble det kjent at Ahus sliter voldsomt med å få ansatt fagfolk som skal ta seg av de nye pasientene fra Follo og bydel Alna fra nyttår. Bare 150 har takket ja til 780 utlyste stillinger, ifølge HR-direktøren ved Ahus.

Dette til tross for at mange ansatte ved Oslo universitetssykehus kan miste jobben når sykehuset omorganiserer, og Aker legges ned.

OUS-ansatte har fortrinnsrett ved ledige stillinger på Ahus. Likevel sitter mange på gjerdet og lar være å søke overgang til Ahus.

– Skandaløs
Are Saastad mener at søkeprosessen har vært skandaløs.
– En grunn til at søkere uteblir er f.eks. at Ahus søker generelt etter sykepleiere, men de oppgir ikke ikke hvilken avdeling eller hvilke pasientgrupper de skal jobbe med. Jeg vet også om søkere som ikke blir tatt inn til intervju. Det virker som Ahus ikke har kontroll over egen utlysningsprosess. Det gir ikke troverdighet.

Trenering?
– For utenforstående kan dette virke som en organisert boikott av Ahus?
– Det jeg kjenner ikke til, er ansvarlige fagfolk som ikke vil forlate pasientene sine, når de ikke vet hvilke tilbud pasientene vil få.

Follo kasteball
Follos sykehustilhørighet kan ligne på pingpongspill. Aker og Ahus har vekslet om å ha ansvar for befolkningen. Follo ble sist motvillig ført over til Aker i 2004, og skal nå tilbake til Ahus fra nyttår.

Saastad mener at befolkningen i Follo har fått for liten oppmerksomhet.
– Follosykehuset ble skrinlagt. Ski sykehus har vært kasteball i alle år, men ser nå ut til å bestå. Så har ikke Ahus kapasitet til å gi Follo psykiatritilbud på Lørenskog. Det psykiatriske sykehustilbudet for Follobefolkningen skal fortsatt inntil videre være på Gaustad, men ledes fra Ahus på Lørenskog, sier Saastad oppgitt.

– Må ta hensyn
Det er kommunevalg om et år. Oslo-politikerne er nødt til å ta hensyn til at velgerne i befolkningstette Groruddalen, både de som allerede er der og de som skal overføres fra nyttår, ikke vil ha Ahus som sykehus.

Politisk press kan tvinge frem en annen løsning enn den som Helse Sør-Øst vil ha.
– Ledelsen ved Oslo universitetssykehus trenger 10 milliarder kroner til omstillingsprosessen, flyttingen av Aker, men har ikke pengene. Enten må Stortinget bevilge pengene, eller så må man ta av pasientdriften. Jeg anbefaler ikke noen av løsningene, sier Saastad.

– Tenke nytt
Løsningen kan være å tenke nytt: – På sikt at Ahus får Follo, og samtidig avgir hele Groruddalen til Aker, som må bevares som lokalsykehus. Det er også mer i tråd med fremtidig samhandlingsreform, der sykehus og kommune/bydeler skal samarbeide tettere. Forutsetningen er likevel at Ahus først er i stand til å ta på seg flere oppgaver. Det er ikke Ahus i dag, mener hovedtillitsvalgt i fagforbundet Aker.

• Les hele denne saken (og beslektede) i Østlandets Blad ved å klikke her eller på overskriften

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar