onsdag 25. august 2010

Helseforetakene: Kveler brysomme stemmer


DAGENS MEDISIN Toril Morken, varaforetaksvalgt for overlegene ved Vestre Viken og Bærum, mener sykehusledelsen bruker personalsaker som maktmiddel for å kvele brysomme stemmer.

Det ser ut til å være ganske tilfeldig hva som utløser reaksjon hos ledelsen, sier Toril Morken. Hun vitnet i saken mot Øivind Dyrhaug, og hun var tilhører i saken mot Elisabeth Hegstad.

Skremmende for helsepersonell
- Disse sakene har et likhetstrekk. Dette er mennesker som stiller spørsmål ved omstendigheter og rutiner. Noen ganger er spørsmålene de stiller, for kompliserte for ledelsen, sier Morken.

- Det ikke alltid at ledelsen har rett. Ofte er det klokt å lytte til motforestillinger. Det vi ser nå, er at når motforestillingene blir for sterke, så oppleves det som brysomt, og at stemmene som formidler motforestillinger, blir stengt av, fremholder hun.

Fare for ytringsfrihet
Toril Morken er bekymret for at ytringsfriheten for leger er svak. Hun mener at personalsakene i Moss og Bærum ytterligere kan føre til at leger ikke tør å bruke sin ytringsfrihet av redsel for å få problemer på jobben.

- Jeg opplever disse personene som modige kolleger. Personalsakene kan tjene som maktmiddel for å få ro i foretakene.

• Les hele saken i Dagens Medisin ved å klikke her eller på overskriften

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar