mandag 30. august 2010

Statssekretær: – Deler sjukehusbekymringen
ØSTLENDINGEN Statssekretær Dag-Henrik Sandbakken deler de sjukehusansattes bekymring for akuttkutt. – Nå må både lokalpolitikere og stortingspolitikere i Hedmark engasjere seg, og det raskt, sier Sandbakken.

– Om to uker skal Helsedirektoratet sende Nasjonal Helseplan ut på høring. Får en med innspill i denne planen før den sendes ut, er det mye lettere å få disse gjennomført, sier statssekretær Dag-Henrik Sandbakken (Sp).

Må reagere
Han er tydelig på at både lokalpolitikere og stortingspolitikere i Hedmark nå må kjenne sin besøkelsestid.
– Det å komme med et høringssvar når planen allerede er lagt ut har mye mindre slagkraft, påpeker Sandbakken

Statssekretæren er klar på at det i den nye helseplanen bør defineres hva som er et minimumsnivå for innhold på et lokalsjukehus.
– Det er for meg ingen tvil om at Tynset må beholde sin akuttfunksjon, sier Sandbakken, som også som statssekretær engasjerte seg sterkt da sjukehuset var truet i 2006.
– Blir det nye aksjoner stiller jeg opp, lover Sandbakken, som priser det sterke engasjementet hos de sjukehusansatte på Tynset.

Sandbakken mener det nå er på høy tid at politikerne igjen tar over styringen av sjukehusene.
– Stortinget må ta tilbake makten over sjukehusene. Foretaksmodellen må bort, sier han.

Politisk styring
Han viser som et eksempel til det høringsdokumentet som Sykehuset Innlandet har utarbeidet, som inneholder klare føringer for færre akuttkirurgiske avdelinger. Dermed er akuttkirurgien ved sjukehuset på Tynset nok en gang truet.

– Det med å ha en akuttfunksjon på Tynset er både et faglig, økonomisk og politisk spørsmål. Men når foretakene vurderer dette, ser de kun på det faglige og økonomien. Politikken er helt fraværende og slik kan vi ikke ha det, sier Sandbakken.

Derfor håper han at den nye Nasjonal Helseplan kan sikre større politisk innflytelse over sjukehusene.
– Da slipper vi at det gang på gang kommer opp politisk uspiselige forslag om å legge ned fødeavdelinger og fjerne akuttfunksjoner, sier Sandbakken. – Sjukehus betyr mye for folk. Når en bor 19 mil unna neste sjukehus er det en trygghet for folk at lokalsjukehuset har et akuttmottak, sier Sandsbakken.

• Les saken i Østlendingen ved å klikke her eller på overskriften

LES OM NASJONAL HELSEPLAN HER:
- Nasjonal helseplan 2007–2010 (Særtrykk av St.prp. nr. 1 (2006–2007) kapittel 6)
- Bærebjelkene i Nasjonal Helseplan 2007–2010 (Helsedirektoratet)
- Dette er Nasjonal Helseplan 2007–2010 (Helsedirektoratet)
- St.prp. nr. 1 (2008-2009) Kap 6. om Nasjonal helseplan

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar