lørdag 21. august 2010

Frykter for pasientsikkerheten


NRK ØSTLANDSSENDINGEN Rekrutteringsproblemene ved Ahus kan gå utover sikkerheten til pasientene, mener Høyre.

Stortingsrepresentant Sylvi Graham (H) stiller spørsmål ved om det er nok fagfolk på plass på Ahus, for å ta i mot de nye pasientene fra Follo til neste år.
– Det bekymrer meg, sier hun.

Fra 1. januar 2011 blir Ahus lokalsykehus for Folloregionen og Alna bydel.

Kvalitet før tidsfrister
Denne uken sendte hun spørsmål til Helse- og omsorgsminister Anne-Grethe Strøm-Erichsen, der hun krever svar på hva som blir gjort for å sikre at ett tilstrekkelig antall fagfolk er på plass i tide.
– Jeg mener det er viktig å ivareta pasientsikkerheten ved overføringen til Ahus, sier Graham.

Liten interesse
Ahus hadde regnet med å ta over mange ansatte fra Aker sykehus, når det legges ned. Da vil Oslo Universitetssykehus kutte i bemanningen, men så langt har interessen vært liten.
– Det er viktigere å sikre gode pasienttilbud og kvalitet, enn å holde tidsfrister, sier Graham.

• Les saken på NRK Østlandssendingens sider ved å klikke her eller på overskriften

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar