onsdag 11. august 2010

Viktig ryddesjau


LEDER I AVISA TROMSØ 10. AUGUST 2010: Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget vil opprette en egen ”havarikommisjon” for å forhindre ventelistetrøbbel og flere sykehusskandaler i Norge.

At det er nødvendig med sterk medisin for å gjenopprette tilliten hos pasientene, er åpenbart. Men det er betimelig å stille spørsmål ved hvordan ”verdens beste helsevesen” kunne havne så ettertrykkelig i gjørmen.

I juni ble det kjent at 450 pasienter ved urologisk avdeling på Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) ikke hadde blitt innkalt til undersøkelse til rett tid. Tre av disse pasientene ble diagnostisert med kreft, noe de mente skyldtes den manglende innkallingen til sykehuset.

Saken har ikke gått upåaktet hen i helse- og omsorgskomiteen. Sist uke var komitèleder Bent Høie (H) innom UNN. Høie understreker at denne - og de mange andre skandalene som har rammet norsk helsevesen de siste månedene - tas på stort alvor på Løvebakken.

Bent Høie medgir at det er et langt stykke igjen for å kvalitetssikre pasientsystemene. Han etterlyser dessuten et større fokus på viktigheten av nettopp denne jobben. Komiteen jobber blant annet med å opprette en egen ”havarikommisjon” for helsevesenet. Stortinget skal i løpet av høsten ta stilling til saken. Høie mener behovet er stort.

Vi hilser alle tiltak som kan øke sikkerheten for, og oppfølgingen av, norske pasienter varmt velkommen. Det er neppe en sjel i dette landet som er i tvil om behovet for en storopprydding. Det er selvsagt kjekt at flere pasienter blir behandlet, men minst like viktig er det at kvaliteten på behandling og oppfølging er god. Norsk helsevesen blir ikke verdens beste før alle brikker i puslespillet er på plass.

Det bør stengt tatt ikke være noen umulighet å få skuten på rett kjøl, men våren og sommerens medieoppslag om norske sykehus har definitivt ikke økt troen på at det er noen tornefri sti. Det er synd at et slikt inntrykk får feste seg, for hver dag gjøres det en god og krevende jobb for å berge liv og helse. Men kontrollsystemene i helsevesenet har åpenbart store hull. Disse må tettes raskt og effektivt.

Man bør være frisk for å være syk i Norge i dag - slik skal det selvsagt ikke være.

• Les saken, med lenker til andre relevante saker, i avisa Tromsø ved å klikke her eller på overskriften

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar