tirsdag 4. januar 2011

Dårlig bemanning på de store fødeavdelingene: Jordmorforeningen mener Helsetilsynet må gripe inn


AFTENPOSTEN Jordmødre ved flere av landets store fødeavdelinger melder om altfor dårlig bemanning. Nå krever Jordmorforeningen at Helsetilsynet tar tak i problemet.

Les også:
Frykter liv kan gå tapt på fødeavdelingen
Sykehuset mener driften er forsvarlig
Del dine erfaringer fra fødestuen

Tirsdag skrev Aftenposten.no om bemanningssituasjonen på fødeavdeling A og B på Ullevål Universitetssykehus.
«Det mest frustrerende er at vi ikke har beredskap til akutte situasjoner, og går i frykt for at liv kan gå tapt på grunn av manglende personale», skrev de fire verneombudene til Arbeidstilsynet i desember. Problemet er ikke løst.

- Får mange bekymringsmeldinger
Leder Marit Heiberg for Jordmorforeningen opplyser til Aftenposten.no at dårlig bemanning er et stort problem ved flere av landets store fødeavdelinger.
- Vi får mange bekymringsmeldinger, og det er på tide at Helsetilsynet går inn og ser på jordmor-bemanningen. Det kan virke som om de store kvinneklinkkene i Norge har for stort arbeidspress, sier Heiberg.

En kjent frustrasjon blant jordmødre er at de burde vært på to forskjellige fødestuer samtidig - såkalt samtidighetskonflikter.
- Det er viktig at det fokuseres på bemanningen på landets store fødeavdelinger, sier Heiberg

Problem i Stavanger
I høst slo Helsetilsynet fast at bemanningen ved fødeavdelingen ved Stavanger Universitetssjukehus er nær grensen for å være faglig uforsvarlig.
I rapporten kom det frem at flere leger og jordmødre mener arbeidspresset er for stort. Helsetilsynet påpekte også at antall fødsler ved SUS har steget nesten 18 prosent fra 2002 til 2010 samtidig som jordmor og legebemanningen ikke har økt tilsvarende.

Dette problemet påpekte også verneombudene ved Ullevål i sitt brev til Arbeidstilsynet. «Vi har fått for få hender til å makte å håndtere den store økende strømmen av fødende kvinner», skrev de.

Sliter med å innfri kravene
I desember offentliggjorde Helsedirektoratet rapporten «Kvalitetskrav til fødselsomsorgen», der det er konkretisert krav til organisering og beredskap for fødeinstitusjonene.
Under krav til bemanning og kompetanse er det poengtert at bemanningen ved kvinneklinikkene «må være tilstrekkelig til å ivareta forsvarlig overvåking og behandling samt etterkomme den faglige anbefalingen om tilstedeværende jordmor i aktiv fase av fødselen.»

- Når jeg snakker med mine tillitsvalgte på fødeinstitusjonene rundt om i landet, så får jeg helt klare tilbakemeldinger på at jordmødrene ved de store kvinneklinikkene ofte vil få store problemer med å innfri kvalitetskravene om tilstedeværende jordmor i den aktive fasen av fødselen. De mindre enhetene svarer at de som oftest vil klare å innfri dette kravet, sier Heiberg.

Uvanlig ordbruk
Lederen i Jordmordforeningen har jevnlig kontakt med tillitsvalgte ved fødeavdelingen på Ullevål, og kjenner til de ansattes frustrasjon over dårlig bemanning.

- De forholdene som beskrives har også våre tillitsvalgte uttrykt bekymring for. Man vet fra tidligere at bemanningen var dårlig, men det kan se ut til å ha blitt verre etter at det nye mottaket åpnet i oktober, sier hun.

Heiberg mener det er svært bekymringsfullt at jordmødre frykter at liv skal gå tapt som følge av for lav bemanning.
- Jeg er ikke vant med at tillitsvalgte og verneombud bruker uttrykket «fare for liv og helse», og det er tydelig at de har henvendt seg til Arbeidstilsynet i frustrasjon.

• Les saken i Aftenposten ved å klikke her eller på overskriften

1 kommentar:

  1. =) d gjø en God jobb...
    skal sei du atår du =)

    Hilsen ei litt (veldi) mer lat...

    SvarSlett