mandag 31. januar 2011

- For små til fremtidens krav


AFTENPOSTEN Nye kvalitetskrav er to fluer i en smekk for Helse Førde, foretaket Lærdal og Nordfjordeid hører til. De kan styrke fagmiljøet i Førde og kutte kostnader.

- Både Lærdal og Nordfjordeid er for små til å møte de faglige krav som gjelder i fremtiden. Det er både en økonomisk og en faglig begrunnelse for å legge ned fødetilbudet. Vi må samle ressursene for å bygge opp et faglig sterkt tilbud i et fylke med bare 107 000 innbyggere, sier fagdirektør Baard-Christian Schem i Helse Vest RHF.

Han begrunner dette både med den medisinske utviklingen, med at et synkende antall fødsler gir for lite trening ved små institusjoner og at gynekologer er mangelvare.

Schem sier han har tillit til at de nye nasjonale kvalitetskravene bygger på vitenskapelighet og godt faglig skjønn.

- Hva er det som ikke holder mål kvalitetsmessig i Lærdal og Nordfjordeid?
- Det er ikke enkeltpersoner eller kvaliteten på det de gjør, det er noe galt med, men muligheten til å få et stabilt fagmiljø gjennom hele året som ikke baserer seg på enkeltpersoner.

Schem sier at det hverken foreligger statistikk eller bekymringsmeldinger som indikerer dårlig kvalitet på tilbudet i Lærdal og Nordfjordeid.

Han avviser også at disse fødestedene har påtatt seg fødsler de ikke skulle etter kriteriene. Men han mener de er svært sårbare når det er mangel på gynekologer og at de baseres på vikarstafetter.

- Erfarne vikarer kan være et supplement til en stamme av fast ansatte spesialister, men fungerer ikke bra som en varig løsning. Man må ha et fagmiljø som ikke barer driver godt her og nå, men som kontinuerlig tenker på faglig utvikling og oppdatering av avdeling og sykehus på lang sikt. Gjennom 2010 var det flere perioder der fødeavdelingen i Eid var stengt fordi en gynekolog var syk. Denne mangel på stabilitet kan vi ikke legge opp til.

- Er nedleggelsen av fødetilbud vurdert opp mot reiseavstander og topografi?
- Selvfølgelig. Vi har gått grundig gjennom reiseavstanden for ulike pasientgrupper veid opp mot hvilket utvidet tilbud de møter. Nye tunneler og bedre veier har også gjort avstandene kortere enn før.

• Les saken i Aftenposten på nett ved å klikke her eller på overskriften.

---------------------------------------------------------------------------------------

I Aftenpostens kommentarfelt har aksjonsleder for Forsvar Lærdal sjukehus og koordinator for Folkebevegelsen lagt inn følgende:

Dette kunne Fjordabladet fortelle etter å ha overvært styremøtet i Helse Vest, der nedleggingen av fødetilbudene i Nordfjord og Lærdal ble vedtatt

Lite kunnskap om reisetid

Styret i Helse Vest demonstrerte pinleg mangel på kunnskap om avstandar og reisetid for folk som dei no fjernar viktige sjukehustilbod frå.


Lange avstandar har vore hovudankepunktet mot nedlegging av viktige føde- og akuttilbod i Nordfjord. Likevel hadde ingen av styremedlemmene sett seg inn i kor lange avstandane er og kor lang reisetida vert som følgje av den nye modellen som dei no har vedteke.

Styremedlem Gunnar Berge stilte spørsmål om kva avstandar ein snakkar om og detaljer rundt dette, men korkje adm. dir. Herlof Nilssen, styreleiar Oddvard Nilsen eller andre i styret klarte å hugse desse tala. Ikkje eingong styremedlemmen frå Sogn og Fjordane, Gerd Dvergsdal, kunne svare på dette. Det gjorde heller ikkje representantar frå administrasjonen. Det næraste ein kom var fagdirektør i Helse Vest, Bård Christian Schem, som sa at frå Eid til Førde var reisetida ein time og tre kvarter med vanleg køyring. Han sa vidare at frå Eid til Volda er det i dag i underkant av ein time, men her er det ferje. Med Kvivsvegen blir det ikkje vesentleg forskjell i reisetid, men ein får då ferjefritt samband. Schem kunne også hugse at det vart rekna å ta om lag ein time frå Selje sentrum til Eid, men kunne ikkje seie noko i forhold til bygder som ligg lenger unna.

Det vart også spurt om avstanden frå Lærdal til Voss. Ingen kunnes svare på kor langt det er, men Oddvard Nilsen var nesten sikker på at det tok kring tre timer med bil frå Lærdal til Flesland.

Det vart sett punktum på tilløpet til reisetidsdiskusjon ved at Gunnar Berge spøkefullt tilbydde seg å ta ein telefon til Kjell Opseth.

Litt dumt
Adm. dir. Herlof Nilssen vedgår overfor Fjordabladet at det var litt pinleg at dei ikkje hadde tal for avstandar og reisetid.
- Det var litt dumt at vi ikkje hadde det. Vi burde hatt tabellane med oss. Eg har sett tabellar på det og ser at det er ein del som får lenger reisetid. Men totalt sett blir det eit betre tilbod som er framtidsretta og robust. Eg trur det vil vere eit framtidsretta og godt tilbod, seier Nilssen.

• Klikk her for å lese denne saken i Fjordabladet på nett

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar