torsdag 13. januar 2011

SENTRALISERING AV SYKEHUS OG ØKONOMI Fremtidens helsetjeneste - høringssvar fra overlege Gernot Ernst, Kongsberg sykehusAnestesioverlege Gernot Ernst, Kongsberg sykehus

Sentralisering av sykehus og økonomi

Andre har sagt det bedre, likevel er det viktig å peke på det:

Når staten overtok sykehusene så ble det samtidig innført en annen styringsform med annerledes regnskapsføring (New Public Management). Annerledes regnskapsføring utløste på grunn av forskjellige ting bl.a. at etter avskrivninger som tidligere ikke var nødvendige at “økonmisk friske” sykehus fra før gikk med underskudd. Bakgrunn av omstillingen var bl.a. resultatet av NOU 2003 06 “Hva koster det”, og rapporten av et utvalg ledet av Tormod Hermansen 1989 “En bedre organisert stat”. Han personlig konkluderte etter 7 år med New Public Management:

«Når man forsøker å lage markeder der det ikke er grunnlag for det, fungerer dette dårlig. Da blir det både ekstrakostnader og mer byråkrati. Innen helsesektoren ser vi at disse markedstilpasningene fungerer dårlig. Vi bør tenke forfra igjen og avvikle helseforetakene,» uttalte Tormod Hermansen til Klassekampen 21. august 2009. Administrerende Direktør av Helse Vest, Herloff Nilsen sa at Helse Vest hadde gått med overskudd alle år siden 2002 etter den kommunale (gamle) regnskapsmodellen.

Ny regnskapsføring og i grunn eksperimentelle administrative former har utløst at sykehusøkonomien er blitt dårlig og budsjettene måtte økes betydelig innen få år. At sykehusene er blitt dyre er et delvis implisit, delvis åpen brukt argument for nedlegging og sentralisering.

Før man vurderer å sentralisere for å spare penge burde man avvikle helseforetakene og styre sykehusene annerledes administrativt.

13. januar 2011 10:13

• Les høringssvaret fra Gernot Ernst ved å klikke her eller på overskriften

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar