fredag 21. januar 2011

Underskriftskampanje for Kongsvinger sykehus


Til: Sykehuset Innlandet

Så er vi der igjen - sykehuset vårt står i fare, ihvertfall slik vi kjenner det idag med en kjempekompetanse og kvalitet på ulike avdelinger. Sykehus Innlandet skal den 27. januar 2011 ta stilling til sykehusstrukturen i Innlandet, det kan jo bli spennende. Nå er det jo alltid slik at "lønnsomhet" er stikkord for å overleve. Lønnsomhet i sykehusdrift er jo et tveegget sverd - stort sett er det utgifter eller kostnader pr. pasient og da er spørsmålet hva er budsjettert. Budsjett settes vel stort sett opp ut fra kundegrunnlag (pasientgrunnlag) og da dukker disse Nes-pasientene opp igjen. Uten dem blir det et lite antall som sokner til vårt sykehus og endel funksjoner må bort eller skjæres ned.

Her er mer om bakgrunnen for denne aksjonen:

http://www.glomdalen.no/nyheter/article5450032.ece

http://www.glomdalen.no/nyheter/article5450767.ece

Kan vi sitte og se på at sykehuset blir gradvis nedbygget? Hva om du får hjerteinfarkt? Hjerneslag? Sekundene teller.....

Vi håper mange stiller opp og skriver under på denne kampanjen. SAMMEN ER VI STERKE ! ! ! Sykehusledelsen trenger drahjelp.

• Klikk her eller på overskriften for å komme til underskriftsaksjonen for Kongsvinger sykehus.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar