fredag 21. oktober 2011

Kampen om OUS sin fremtid


BLOGGINNLEGG AV JOMAR KUVÅS Allerede ved opprettelsen av OUS var det diskusjoner om det var et riktig steg å slå sammen så mange store sykehus til et stort gigantsykehus. Men forslaget ble vedtatt av regjeringen og Helse Sør-Øst (HSØ) som eier fikk fullmakt til å gjennomføre prosessen. Det har det regionale helseforetaket gjennomført med stor kraft og uten å ta hensyn til ytringer som det kanskje kunne ha vært lurt å lytte til.


1 mrd i underskudd

Siden har det meste gått galt og i år får sykehuset et underskudd på 1 milliard kroner selv om sykehuset allerede har spart store summer. For å prøve å komme i balanse, må arbeidsstokken reduseres med 7 ansatte hver dag til langt ut i det nye året.

Men det skal ikke gå ut over pasienter og kvaliteten i behandlingen. Det kan muligens oppstå litt lengre ventetider for pasienter som kan vente, sier styrelederen. Men de fleste tror at dette får store konsekvenser.

For å sette makt bak disse føringene innkalte helseministeren eieren HSØ til et møte den 23. september, og HSØ innkalte deretter sykehuset til et foretaksmøte for å si hvor skapet skal stå.


Kronikk fra legerepresentanten

Den 27. september skrev hovedtillitsvalgt for overlegene og styremedlem i OUS, Aasmund Bredeli et langt innlegg i DN med en tittelen ’Sykehuset kollapser’. Han sier at ’Hverken sykehuset selv eller eier HSØ har mulighet til å redde dette prosjektet - Saken må opp i Stortinget snarest mulig, før de store delene av sykehuset som stadig er velfungerende påføres uopprettelige skader’. Dette var sterk kost og vanskelig å svelge for både eieren HSØ og den politiske ledelsen.


Lukket styremøte

To dager etter kronikken er det styremøte og da får styremedlem Bredeli refs av styret i et lukket møte som egentlig skal behandle skandalesaken Klinisk arbeidsflate og de problemene det har skapt.

Tidligere fagforeningsleder ved Aker sykehus Are Saastad har i Dagsavisens nettdebatt den 30. september et interessant innlegg om ’Klarer Jens å skremme legene til taushet?’. Innlegget gir en innsikt i hvordan slike politiske prosesser foregår.


Alvorlig sier legeforeningen

Styrets påtale til Bredeli fikk direktøren for Legeforeningens juridiske avdeling til å uttale at foreningen har fått flere eksempler på at legene er blitt redde for å si hva de mener. I tillegg sier legeforeningens president Hege Gjessing at vi ser alvorlig på dette, og hun gir sin fulle støtte til Bredeli.

I en e-post til statssekretær Robin Kåss i Helsedepartementet skriver Bredeli blant annet at han ble bedt om å trekke seg som ansattrepresentant i styret. Bredeli sier hans uttrykksform på vegne av de 2500 legene han representerer er ’svært nøktern og moderat sammenlignet med stemningen på sykehuset’ i følge Dagens næringsliv.


Styremedlemmers debattinnlegg

Den 8. oktober har styreleder, nestleder og et styremedlem i OUS et debattinnlegg i Aftenposten, hvor de sier ’Alle ansatte ved OUS må stille opp for fremtidens pasienter ved å hjelpe sykehuset gjennom en vanskelig periode’. Det er mye man kan si om innholdet i innlegget, men det er oppsiktsvekkende at de fremste styrerepresentantene bruker Aftenposten til nærmest en intern appell til de ansatte. Det viser at man føler at situasjonen er ute av kontroll.


’Det vanstyrte sykehus’

Situasjonen ble forsterket ved kronikk ’Det vanstyrte sykehus’ av prof Torgeir Bruun Wyller i Aftenposten den 30. september. Her får også sykehusets ledelse gjennomgå og han bruker bevisst ordet papegøyokrati og skriver videre ’Offentlige sykehus av høy standard råtner på rot som følge av dårlig ledelse, sløsing med penger og vanskjøtsel av personalet’. Han mener at OUS styrer mot sammenbrudd.

Han får svar av statssekretær Kåss den 2. oktober på Aftenpostens debattside med tittelen ’Sykehus for fremtiden’, og sier regjeringen kan ikke la ett sykehus på eget initiativ ta fagpersonell og penger som tilhører andre sykehus’.


Slåsshansker eller fornuft?

Alle vil forstå at dette blir en vanskelig sak og slåsshanskene har kommet på. De neste som hendte var at opposisjonspolitikerne melde seg på, og så kommer saken atter en gang i Stortinget. Men de rødgrønne har flertallet og dermed er det begrenset hvor mye som kan komme ut av en slik sak.

Men kanskje regjeringspartiene i samarbeid med opposisjonen for en gangs skyld kan finne en løsning som bringer prosessen inn i et nytt spor? Men da er det nødvendig å få en reell endring i føringer og rammer.


Krever et offer

Men en slik snuoperasjon krever at noen har hatt ansvar for det som har gått galt. Det er nærliggende å peke på at HSØ har hatt hovedansvaret for strategien og hovedføringene i omstillingsprosessen

Greier partiene ikke å komme til en enighet, ville dette fører til at frontene spisse seg til og man får en situasjon som vanskelig kan løses uten store konsekvenser. Og dette vil gå ut over pasientene, forskningen, undervisningen og ikke minst de ansatte.


• Les saken på Jomar Kuvås' blogg ved å klikke her eller på overskriften

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar