mandag 10. oktober 2011

OUS: Frykter at pasientene rammes


NRK 9. OKTOBER 2011 Tillitsvalgt Aasmund Bredeli ved Oslo universitetssykehus frykter dårligere behandlingstilbud, lange ventelister og et ødelagt fagmiljø.

Bredeli er kritisk til den store sammenslåingen av sykehus, som førte til at Oslo universitetssykehus ble opprettet i 2009, og mener det ligger altfor lite penger i budsjettene.

For et par uker siden ble universitetssykehusets eier Helse Sør-Øst kalt inn på helseministerens kontor for å svare på hvorfor Oslo universitetssykehus bruker over 1 million kroner for mye hver eneste dag. Storsykehuset får krass kritikk for at det ikke har klart å kutte i bemanningen.

– Et svekket pasienttilbud

Bredeli, som representerer 2800 leger, sier til Søndagsavisa på NRK P2 at hans medlemmer frykter at dette vil ramme liv og helse.

– Sykehusene i Oslo ble fusjonert uten at det var gjort en faglig, økonomisk eller organisatorisk planlegging av dette. Vi har hele tiden påpekt konsekvensene av dette, og hvor umulig det har vært å få dette til. Nå ser vi at de negative konsekvensene er i ferd med å komme i form av demotiverte medarbeidere, som ikke får gjort arbeidet sitt på en ordentlig måte, sier han.

Slik beskriver Bredeli dagens situasjon:

– Operasjoner og behandlinger må strykes, ventelistene øker, og hele den driftsmessige situasjonen ved sykehusene har blitt så vanskelig at det blir umulig å videreføre dagens situasjon, sier han.

– Noen av omorganiseringene har ført til et svekket pasienttilbud. Delvis innenfor slagbehandlingen, som hadde et høyt og profesjonelt nivå i Oslo. Der har man valgt å redusere kvaliteten for å spare penger i den andre enden, fortsetter han.


Frykter kollaps

Oslo universitetssykehus står for rundt en tredjedel av landets spesialisthelsetjeneste, to tredjedeler av behandlinga gis til pasienter fra lands- og regionnivå. Foretaket er den største utdanningsinstitusjonen innen helsevesenet, og står for mer enn halvparten av den medisinske forskningen i Norge.

Pengebråket rundt sykehuset førte til at administrerende direktør Siri Hatlen gikk av som leder 6. juni 2011. Jan Eirik Thoresen er konstituert som leder for Oslo universitetssykehus

Bredeli frykter at universitetssykehuset nå står foran en kollaps.

– Det innebærer at sykehuset ikke fungerer sett opp mot det samfunnsoppdraget vi har i dag. Dersom vi ikke får de virkemidlene som skal til for å drifte sykehusene fra dag til dag, håndtere og utrede pasientene, så vil kjernevirksomheten vår kollapse, og det vil ramme pasientene, sier han.

Som de ansattes representant i styret har han tatt opp disse problemene, men føler ikke at styret forholder seg til kritikken, fordi de presses av departementet.

– Tar av andres budsjetter

Statssekretær Robin Kåss i Helsedepartementet sier at de har måttet sette ned foten for å stoppe pengebruken.

– Den forrige ledelsen ved sykehuset hadde lagt opp et løp som innebar å bruke penger fra andre sykehus, og det kan ikke vi tillate. Stortinget vedtar fordelingen mellom sykehusene. Når det sykehuset i Norge med desidert størst budsjett legger opp til å tømme kassene i de andre sykehusene, kan ikke vi finne oss i det, sier han.

Kåss sier at de vi veldig glad for at sykehusstyret nå gjør grep.

– Da er det viktig at vi jobber sammen med de ansatte slik at vi får en god drift innenfor et meget godt budsjett.

Bredeli mener det er veldig uheldig at regjeringen har satt seg i en slik situasjon at man har vedtatt norgeshistoriens største omstillingsprosjekt i spesialisthelsetjenesten uten å planlegge det på forhånd.

– Etterpå forsøker man å skyve ansvaret over på de andre sykehusene. Dette er å sette by og land opp mot hverandre. Jeg savner et politisk ansvarlig lederskap som kan ta et oppgjør med dette, sier Bredeli.

Kåss understreker at Oslo universitetssykehus må forholde seg til dagens budsjett.

– De har et budsjett på 17 milliarder kroner. Når et sykehus har fått så mye penger, kan det ikke på eget initiativ velge å bruke mer enn det. Det er en fellespott. Vi har bevilget over 100 milliarder til sykehusene. Disse blir fordelt til alle sykehusene.


• Les denne og hør lydklipp på NRKs sider ved å klikke her eller på overskriften

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar