tirsdag 11. oktober 2011

Uttalelse 02: Vi krever stedlig ledelse på alle lokalsykehus!

Landssamlingen i Folkebevegelsen for lokalsykehusene gratulerer Kongsberg med gjennomslag for kravet om stedlig ledelse ved sykehuset! Vestre Viken HF vil fra 2012 innføre stedlig ledelse ved Bærum, Drammen, Kongsberg og Ringerike sykehus. Folkebevegelsen krever nå at dette innføres på alle lokalsykehus som ikke har det i dag.


Helseforetakenes organisering av sykehus etter klinikkmodellen, på tvers av institusjoner har medført at mange lokalsykehus de senere årene har vært ledet som avdelinger i større sykehus. Folkebevegelsen mener at dette er en dårlig modell både for pasienter og ansatte. Fjernstyring fører til dårligere ressursutnytting innenfor institusjonen, mye tidsbruk på koordinering og dårligere arbeidsmiljø.

Erfaringene fra lokalsykehus med egen ledelse viser at det er mye enklere å forholde seg til en leder som er til stede på sykehuset. Lokal ledelse styrker lojaliteten til eget sykehus, skaper bedre oversikt og bidrar til bedre pasientbehandling, rekruttering, personalpolitikk og økonomistyring.

Folkebevegelsen for lokalsykehusene krever at departementet følger opp eksemplet fra Vestre Viken HF og pålegger helseforetakene å gjeninnføre reell, stedlig ledelse ved alle landets lokalsykehus.

Landssamling i Folkebevegelsen for lokalsykehusene, Oslo, 9. oktober 2011Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar