tirsdag 11. oktober 2011

Uttalelse 07: Den medisinske akuttberedskapen må bestå på Moss sykehus frem til nytt Østfoldsykehus åpner!

Folkebevegelsen for lokalsykehusene krever at den medisinske akuttberedskapen på Moss sykehus skal bestå frem til Kalnes sykehus åpner i 2015-2016, slik det ble lovet i 2010!

Ledelsen for sykehuset i Østfold har nå gått tilbake på dette løftet, og vil nedlegge den medisinske akuttberedskapen allerede i 2012, som er fem år før nytt sykehus åpner.

Kirurgien på Moss sykehus ble lagt ned i 2007. Fredrikstad sykehus er pr i dag overbelastet, med korridorpasienter og lange ventetider. En prematur flytting av akuttberedskapen fra Moss sykehus til uegnede lokaler i Fredrikstad for de rundt 100.000 innbyggere som i dag har sitt tilbud i Moss, kan føre til kaos og bli en belastning både for pasientene og fagmiljøet.

Landssamlingen i Folkebevegelsen for lokalsykehusene, 9. oktober 2011

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar