søndag 2. oktober 2011

Bærum: Tillitsvalgt slakter sykehusplan


ASKER OG BÆRUM BUDSTIKKE (BUDSTIKKA.NO) – Disse forslagene er på mange måter veien til nedleggelse av Bærum sykehus som velfungerende lokalsykehus.

Det mener tillitsvalgt i Akershus legeforening og lege i Asker, Øyvind Kristensen.

– Ved å fjerne en rekke oppgaver som finnes på sykehuset i dag innen kirurgiske fag så forsvinner også et fagmiljø som til sammen utgjør en helhet. Man vil miste verdifull rekruttering av kompetanse, og dermed vil gjenværende tilbud ytterligere svekkes, sier Kristensen.

Lite igjen

– Det er bra med samling av kompetanse som er spesialisert på ett sted, men det er vanskelig gjennomførbart med den modellen de innfører nå, der Drammen sykehus får de aller fleste områdefunksjoner mens Bærum sykehus skal sitte igjen med noen få funksjoner, mener Kristensen, som også er sterkt imot en nedbygging av det psykiatriske tilbudet på Blakstad.

Også tillitsvalgt for legene på Bærum sykehus er skuffet.

– Like god kompetanse her

– Dette dokumentet svekker Bærum sykehus av to grunner. Det ene er at man satser mindre på å ruste opp Bærum sykehus i forhold til skadepasienter sammenlignet med Drammen og Ringerike – til tross for at sykehuset ligger i et område som er sterkt trafikkert, både på vei, bane og til sjøs.

– For det andre legger man opp til å flytte viktige deler av urologi og vaktberedskap vekk fra Bærum, sier en skuffet sykehustillitsvalgt, Toril Morken.

– Hvis urologi skal samles på ett sykehus, er det ingen grunn til å legge det på Drammen fremfor Bærum. Det er like god kompetanse hos oss.

– Jeg ser egentlig ikke at vi har fått noen ting. Dette innebærer ikke noen konkrete nye behandlingstilbud på Bærum sykehus, sier Morken.

• Les saken i Asker og Bærum Budstikke (BUDSTIKKA.NO) ved å klikke her eller på overskriften

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar