tirsdag 11. oktober 2011

Uttalelse 06: Aker sykehus må bevares!

Landssamlingen i Folkebevegelsen for lokalsykehusene krever at den pågående rasjonaliseringen av sykehustilbudet i Oslo-området stanses. Det bærer mot fullt kaos og havari. Den pågående nedleggelsen av Aker sykehus er en forvaltningsskandale som bør få følger for de ansvarlige.

Det har vært påstått at Aker er et nedslitt sykehus. Dette er en grov manipulasjon av virkeligheten. Bygningsmassen på Aker er i utmerket stand, og behovet for investeringer i rehabilitering og nybygg er mye mindre enn på Ullevål, der 58% av bygningsmassen er vurdert å være i svært dårlig forfatning.

Det blir overhodet ikke tatt hensyn til prognoser som varsler en meget stor befolkningsvekst i hovedstadsområdet. Allerede nå ser man at en illevarslende utvikling er på gang, med sviktende budsjettstyring og voksende behandlingskøer.

Vi krever at Aker sykehus gjenopprettes og videreutvikles som et fullverdig lokalsykehus.

Landssamlingen i Folkebevegelsen for lokalsykehusene, 9. oktober 2011.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar