tirsdag 11. oktober 2011

Uttalelse 03: Stopp sentraliseringen av fødetilbudet!

Landssamlingen i Folkebevegelsen for lokalsykehusene reagerer sterkt på regjeringens beslutning fra april i år om å gjøre om de forsterkede fødestuene i Lærdal, Odda og Lofoten til jordmorstyrte fødestuer og legge ned fødeavdelingen ved Nordfjord sykehus.

Med dette vedtaket fjerner regjeringen tryggheten for mange fødende i distrikts-Norge. Vi trenger fødselsleger eller gynekologer på døgnvakt som kan gjøre vurderinger og gi hjelp når en fødsel utvikler seg unormalt, og det blir nødvendig med medisinske inngrep som f.eks. nødkeisersnitt. Regjeringen overser også hvordan beredskap for fødsel på et lokalsykehus henger sammen med akuttberedskap for kirurgi og anestesi.

Regjeringen begrunner vedtaket med kvalitetskrav fra sentrale helsemyndigheter. Folkebevegelsen for lokalsykehusene mener disse myndighetene skaper et urettmessig negativt bilde av de små fødeavdelingene og de forsterkede fødestuene. Det fremstilles som om små fødeinstitusjoner er farlige, uten at vi til nå har sett faktisk dokumentasjon på dette. Store og travle fødeavdelinger og kvinneklinikker er ingen garanti for trygge fødsler.

I de berørte områdene er det lang vei til andre sykehus med legeberedskap. Erfaringen viser at en del av kvinnene ikke når frem til større sykehus i tide. Fødsler kan komme brått på, uventede komplikasjoner kan oppstå, og været kan forhindre transport. Hvordan kan det være bedre å overlate ansvaret for slike situasjoner til ambulansepersonale eller legevaktlege som ikke har nødvendige ressurser eller kompetanse?

Den forsterkede fødestua i Lofoten beholder, etter Helse Nords tolking av vedtaket, en beredskap for nødkeisersnitt. Men strengere seleksjonskriterier vil føre til at flere fødende må reise til Bodø. Et samlet lokalsamfunn har nektet å godta dette, og har reist det offensive kravet om å få tilbake fødeavdelinga de mistet i 1999.

Regjeringens vedtak er også et angrep på distrikts-Norge fordi det svekker mulighetene for lokalsamfunn til å kunne beholde og rekruttere flere fagfolk til et allsidig næringsliv, for å kunne gi gode helsetilbud og andre nødvendige velferdstjenester. Det undergraver arbeidet for at flere av de unge som reiser bort for å ta utdanning eller jobb skal kunne komme tilbake.

Folkebevegelsen for lokalsykehusene beklager at den rødgrønne regjeringen med denne samlede beslutningen gir fødende kvinner i distriktene et dårligere tilbud, bygger ned lokal-sykehus og svekker distrikts-Norge. Vi vil kjempe videre, og vil oppfordre andre lokal-samfunn som rammes om å følge den offensive linjen som de har valgt i Lofoten.

Landssamling i Folkebevegelsen for lokalsykehusene, Oslo, 9. oktober 2011

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar