tirsdag 11. oktober 2011

Uttalelse 04: Bevar turnusordningen for leger!

Landssamlingen i Folkebevegelsen for lokalsykehusene tar avstand fra Helsedirektoratets forslag om å innføre en fordeling av nybegynnerstillinger for leger basert på søknader i stedet for dagens fordeling av turnusplasser basert på loddtrekning.

En ny trussel mot helsevesenet i distrikts-Norge er underveis. Fordelingen av turnusplasser ved loddtrekning har i flere tiår skaffet nyutdannede leger til alle deler av landet, og på den måten bidratt til mest mulig likeverdige helsetjenester uavhengig av hvor folk bor.

Turnuslegene er en viktig ressurs for lokalsamfunn i distrikts-Norge. Både kommuner og lokalsykehus har en viktig rolle i det norske helsevesenet for å sikre opplæring av nyutdannede leger.

Folkebevegelsen for lokalsykehusene frykter at forslaget fra Helsedirektoratet vil føre til sviktende rekruttering av unge leger til kommunehelsetjenesten og lokalsykehusene i Distrikts-Norge. De foreslåtte endringene er ikke konsekvensutredet og savner faglig forankring.

I et opprop i VG tidligere i år protesterte leger og legestudenter mot forslaget. Turnustjenesten for leger er en del av helsevesenets arvesølv", skrev de. Lokale sykehusaksjoner, fagbevegelsen, politikere og andre må nå på banen og si ifra.


Landssamling i Folkebevegelsen for lokalsykehusene, Oslo, 9. oktober 2011

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar