torsdag 11. februar 2010

Aftenposten: Nødvendig eller sløsing?


AFTENPOSTEN, KOMMENTAR AV ANNE HAFSTAD Det fremstår nesten som en farse at Aker sykehus mandag åpnet en ny og moderne infeksjonspost når alt peker mot et vedtak om nedleggelse i styremøtet til Oslo universitetssykehus neste uke.

INFEKSJONSPOSTEN var den siste nysatsingen som ble åpnet på kort tid. Prislappen for ny infeksjonspost, ny avdeling for mage- og tarmsykdommer og en ny avdeling med fokus på livsstilssykdommer, er tilsammen 122 millioner kroner. Det er mye penger – kanskje til liten nytte.

Da er det forståelig at ledelsen ved tidligere Aker sykehus, som nå er en del av Oslo universitetssykehus, velger en liten og intern åpning av den hypermoderne infeksjonsposten med åtte isolatplasser. Men Fagforbundet, som ikke har gitt opp kampen for at sykehuset på Sinsen skal bestå, ville det annerledes. Derfor gikk forbundet bredt ut med invitasjoner til pressen, representanter for Oslo kommune og andre som kan tenkes å spille på lag i kampen mot nedleggelse av Aker.

Pengesløsing?
Fagforbundet mener Helse Sør-Øst og Oslo universitetssykehus driver med uhyggelig pengesløsing hvis sykehuset blir vedtatt nedlagt 17. februar. Spørsmålet er imidlertid hvem som ødsler med penger, og om det virkelig dreier seg om pengesløsing. Det kan tenkes at etableringen av de nye enhetene er en bevisst strategi ikke bare til beste for pasientene, men også for å skaffe Aker gode argumenter mot nedleggelse av sykehuset.

Det er bare to år siden sykehuset bygget en omstridt dialysepost med ti behandlingsplasser, som burde vært lagt til Follo-regionen. Da hadde pasientene der sluppet å reise til hovedstaden for behandling flere ganger i uken. Men Aker sto på sitt.

Langsiktig
Samtidig er det grunn til å minne om at etablering av nye sykehusenheter ikke gjøres over natten. Samtlige nye enheter ble vedtatt før Oslo universitetssykehus var et faktum, og alle prosjektene er forankret i det regionale helseforetaket. Investeringer og planlegging av sykehusdrift er en langsiktig affære. Da er det ikke til å unngå at noen prosjekter i ettertid fremstår som til dels unødvendige fordi kartet plutselig ser helt annerledes ut.

For alle som har fulgt med i prosessene i Sykehus-Norge over tid, er det kjent at Helse Sør-Øst har hatt samordning av sykehustjenestene i Oslo-regionen høyt på prioriteringsagendaen. Mange har spekulert på om Aker ville bli nedlagt. Før dette er en realitet, må sykehuset drive fremtidsrettet som før.

Når styret ved landets største sykehus neste uke etter alt å dømme vedtar å legge ned Aker, er det fordi styret mener at det nye sykehuset i Akershus, samt de andre Oslo-sykehusene, kan overta pasientene. I skrivende stund er det vanskelig å se for seg at det er gjennomførbart med det første. Det kan tenkes at de nye avdelingene kommer langt flere pasienter til gode enn det ser ut til nå.

• Les Hafstads kommentar i Aftenposten ved å klikke her eller på overskriften

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar