torsdag 11. februar 2010

- REDD AKER SYKEHUS, HELSEMINISTER! 36.000 underskrifter til Strøm-Erichsen torsdag kl. 11


PRESSEMELDING FRA FAGFORBUDET AKER SYKEHUS Kampen mot nedleggelse av Aker sykehus mobiliserer titusenvis. Torsdag får helseministeren 36.000 underskrifter med en klar beskjed: Du har ansvaret. Ta det!

Aker sykehus kan ikke, må ikke og SKAL IKKE legges ned. Dette har lenge vært budskapet fra en samstemt befolkning i Grorud dalen.

Nå kan den sterke folkelige motstanden dokumenteres. Før jul satte Akers støttespillere seg et ambisiøst mål om å samle 30.000 underskrifter mot nedleggelse. Resultatet er over all for ventning. Siste opptelling viser at hele 36.000 har skrevet under på listene som torsdag overleveres helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Overleveringen av listene vil foregå utenfor Helse– og omsorgsdepartementet, på Einar Gerhardsens plass.

Døve ører i helseforetakene
- Hittil har vi som mener at denne nedleggelsen er feil talt for døve ører. Ledelsen i Oslo universitetssykehus og byråkratene i Helse Sør-Øst står på sitt. De blåser i fornuften og argumentene våre, og planlegger å vedta nedleggelsen av Aker når styret i helseforetaket møtes onsdag 17. februar, sier leder i Aker syke hus’ venner, Torstein Winger.

- Heldigvis har vi fortsatt en helseminister i landet. Til nå har hun riktignok vært ganske fraværende. Men vi har tro på at Anne-Grete Strøm-Erichsen er seg bevisst det store ansvaret hun sitter med i denne saken, sier Winger, som vil overlevere listene til ministeren klokken 11.

Alle skriver under
36.000 underskrifter er gigantisk i enhver norsk sammenheng, men i følge aktivistene kunne tallet vært enda høyere:
- Det er blitt lettere og lettere å få underskrifter. Stadig flere kjenner saken. Folkemeningen er helt klar - det er galskap å legge ned Aker sykehus, sier listegeneral og ansvarlig for inn samlingen av underskrifter i Aker sykehus’ venner, Maren Rismyhr.

- Det er ingen tvil om at de aller fleste av underskriverne på listene hører til i Groruddalen. I denne delen av Oslo har Aker en helt spesiell plass i folkets hjerter. Men det har strømmet inn underskrifter fra hele Oslo, og ganske mange fra andre deler av landet også, sier Rismyhr.

Det høye tallet på underskrifter bekrefter en langvarig tendens, som viser massiv og stabil motstand mot nedleggelse. En meningsmåling Aften gjennomførte i romjula viste at hele 65 % av Oslos innbyggere er mot nedleggelse av Aker sykehus, mens bare 8 % er for.

- Overhengende fare for sammenbrudd
Når styret i Oslo universitetssykehus møtes om seks dager, er direktør Siri Beate Hatlens anbefaling å nedlegge Aker sykehus. Pasientene skal flyttes til Ullevål og til Ahus, og det raskt: All sykehusdrift på Aker skal avvikles i løpet av 2-3 år. Tomtene skal selges.

Leder i Fagforbundet Aker, Are Saastad, mener dette viser et helseforetak helt uten kontakt med virkeligheten.
- Det er ingen tvil i min sjel om at det som skjer er å legge opp til et sammenbrudd som vil ramme Oslo-pasientene hardt. Det er også å se fullstendig bort fra et enstemmig Oslo bystyre, som så sent som 27. januar anbefalte å stanse alle overføringer av pasienter fra Aker inntil videre, sier han.

- Strategien er å gjennomføre vedtak fattet i Helse Sør-Øst, koste hva det koste vil. Men når fornuftige faglige og politiske innvendinger ignoreres fullstendig, ser de fleste at dette er et de mokratisk problem.

Are Saastad legger ansvaret på Anne-Grete Strøm-Erichsen.
- Hvis hun skulle ha glemt det, kan kanskje 36.000 velgere i Oslo øst minne helseministeren på at det er folket som eier sykehusene, ikke helseforetaksdirektørene.

Kort fortalt:
Forslaget om nedleggelse av Aker sykehus møter stadig større motstand.
Torsdag får helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen overlevert 36.000 underskrifter mot nedleggelse av Aker.
Onsdag 17. februar kan styret i Oslo universitetssykehus vedta nedleggelsen.
Motstanderne krever at helse­ministeren må vise handle kraft overfor helseforetakene, og gripe inn i prosessen før det er for sent.


For nærmere informasjon:
Leder i Aker sykehus’ venner Torstein Winger, telefon 23 46 54 58
Innsamlingsansvarlig i Aker sykehus’ venner Maren Rismyhr, telefon 45 04 32 59
Leder i Fagforbundet Aker Are Saastad, telefon 917 24 293

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar