onsdag 17. februar 2010

Nedleggingen av Aker: En svart dag for demokratiet

Styret i Oslo Universitetssykehus har hatt møte i dag og vedtatt å legge ned Aker sykehus og å selge bygningene.

Dette er en svart dag for demokratiet og beviser mer enn noe annet hvordan sykehusene er tatt ut av demokratisk kontroll etter helseforetaksreformen:
- I regjeringserklæringen heter det at ingen lokalsykehus skal legges ned.
- Et enstemmig Oslo bystyre har gått imot nedleggelsen.
- Det er samlet inn nærmere 40 000 underskrifter mot nedleggelsen.
- Fagfolk og pasienter har protestert gjennom møter og arrangementer.
- Sterke stemmer fra fagbevegelsen har protestert og gitt god dokumentasjon på sykehusets betydning.

Aker sykehus blir ikke lagt ned på grunn av at kvaliteten er dårlig. Tvertimot er sykehuset faglig landsledende på flere områder og har i løpet av den siste tiden åpnet nye avdelinger. Sykehuset er det eneste sykehuset på Oslos østkant og har viktig kompetanse i forhold til innvandrerbefolkningen som sogner til sykehuset.

Dagens vedtak er en viktig strukturell endring i helsetilbudet som skjer utenfor demokratisk kontroll. Om ikke helseministeren og Stortinget griper inn nå, hva slags land kan vi da sammenligne oss med?


Bente Øien Hauge
koordinator, Folkebevegelsen for lokalsykehusene

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar