torsdag 11. februar 2010

Direktør Lilleeng: - Uaktuelt med utsettelse


NRK ØSTLANDSSENDINGEN Nedleggingsprosessen av Aker sykehus fortsetter til tross for Oslo bystyres krav om timeout.

Forslaget om å legge ned Aker er en konsekvens av tidligere vedtak om å overføre store deler av pasientene til Ahus.

Oslo bystyre har krevd at overføringen av de siste groruddalspasientene, de fra bydel Alna, stilles i bero. Bystyret vil vente til erfaringene med Grorud og Stovner er evaluert. Pasientene fra disse to bydelene ble tvangsflyttet i 2004, og bydelsoverlegene er svært misfornøyd med tilbudet befolkningen får på Ahus.

Uaktuelt med utsettelse
Oslo Universitetssykehus har ikke myndighet til å innfri kravet om timeout. Men deres overordnede, Helse Sør-Øst, anser en utsettelse som uaktuelt.
- Tidsplanen om flytting ligger fast. Vi vil bruke gjennomgangen til læring og til å sikre at overflyttingen av Alna skjer på en så god måte som mulig, sier viseadministrerende direktør Bård Lilleeng.

Må gå gjennom erfaringene
Kravet fra Oslo bystyre vil altså ikke få noen betydning for nedleggelsen av Aker som lokalsykehus. I stedet kan det føre til at Ahus skjerper seg, hvis det er nødvendig.
- Ahus må nå ha en erfaringsgjennomgang med de to oslobydelene de har ansvaret for. Da vil det komme frem om tilbudet er like godt som vi tror det er, sier Lilleeng.

Han legger også til at Helse Sør-Øst forutsetter at Ahus vil bruke lærdommen fra gjennomgangen til å legge til rette for en god prosess for å ta imot befolkningen fra Alna.
- Jeg vil imidlertid presisere at vi har ingen grunn til å tro at ikke dette tilbudet er fullt på høyde med tilbudet som befolkningen i Helse Sør-Øst ellers får, sier Lilleeng.

32.000 protestunderskrifter
Nedleggingsprosessen betyr at overføringen av de siste pasientene fra Groruddalen til Ahus skjer som planlagt innen utgangen av året.

Torsdag ble over 32.000 protestunderskrifter gitt til helsedepartementet.

• Les denne saken på NRK Østlandssendingen ved å klikke her eller på overskriften

• Saken "Intet håp for Aker" finner du ved å klikke her

KORRIGERING: INFORMERTE KILDER FORTELLER AT DET VAR 38 000 UNDERSKRIFTER SOM BLE OVERRAKT I DAG

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar