søndag 7. februar 2010

Åpner ny infeksjonspost på Aker mandag 8. februar kl. 13 - kan bli nedlagt onsdag 17. februar


PRESSEMELDING FRA FAGFORBUNDET PÅ AKER SYKEHUS:
AKERS NYE INFEKSJONSPOST ÅPNES MANDAG KL. 13
Topp moderne 16-sengs avdeling — kan bli nedlagt 17.2


Pressen inviteres herved til høytidelig åpning av Akers nye infeksjonspost, som sammen med andre nylige investe ringer på sykehuset har kostet 122 millioner. Dersom ikke helseministeren griper inn, vil imidlertid investeringene være bortkastet.

Infeksjonsposten som nå åpner på Aker sykehus, har 16 senger. Posten er organisert i to grupper; en infeksjonspost med blant annet flere luftsmitteisolater på nivå 2 (tuberkulose, MRSA o.l), og en moderne og etterlengtet gastrokirurgisk sengepost.

Sammen med Akers nylig åpnede endokrinologiske senter, har investeringene i infeksjonsposten kostet til sammen 122 millioner kroner. Det er verdt å merke seg at dette er investeringer som er muliggjort av at Aker sykehus selv har klart å spare opp til dette flotte nye tilbudet til Akers pasienter. Det ligger med andre ord ikke noe låneopptak til grunn, slik det mange steder er blitt vanlig i sykehus-Norge.

Den nye infeksjonsposten vil heve kvaliteten og bredden i pasienttilbudet på Aker sykehus, og stadfester Aker som et ledende infeksjonsmedisinsk senter i Norge.

Åpningen av infeksjonsposten finner sted klokken 13 mandag, i Bygg 2, 1. etasje - bygget der Akers fødeavdeling tidligere lå. Det blir god anledning for pressen å bese posten og dens tilbud.


Kan bli nedlagt i styremøtet 17. februar
- Det er et alvorlig tankekors at infeksjonsposten åpner 8. februar, mens det allerede 17. februar kan bli fattet vedtak i styret for Oslo universitetssykehus om at den, i likhet med Aker sykehus for øvrig, skal nedlegges, sier leder i Fagforbundet Aker, Are Saastad, i en kommentar.

Saastad viser til den kommende styresaken om lokalsykehus funksjonen i Oslo universitetssykehus, der det i klartekst gås inn for å nedlegger Aker, og i stedet flytte pasientene til Ahus og Ullevål sykehus.

- Ut fra alt vi nå vet, vil dette være et gigantisk feilgrep. En ned leggelse av Aker vil kaste både pasienter og ansatte ut i stor usikkerhet for framtiden. Dagens nyåpning på Aker viser også hvilken uhyggelig pengesløsing Helse Sør-Øst og Oslo universi tetssykehus driver med, sier Saastad.


Helseministerens ansvar

Saastad mener helseministeren nå må gripe inn:
- Anne-Grethe Strøm-Erichsen har hittil lagt alt ansvaret for det som skjer med Aker og Oslos sykehustilbud på Helse Sør-Øst. Dette holder ikke lenger. Stadig flere er i ferd med å miste tilliten til det regionale helseforetaket og deres evne til å styre til be folkningens beste. Jeg vet at også mange ledere i Oslo universi tetssykehus har mistet tålmodigheten med direktørene i Helse Sør-Øst. Det er rett og slett på tide at helseministeren viser at det er hun som bestemmer, og at hun ikke styres av helsebyrå kratene, slår Saastad fast.


Åpningen forsøkt tiet i hjel

- Hvorfor er det Fagforbundet, og ikke sykehuset selv, som inviterer pressen til åpningen av infeksjonsposten i dag?
- Jeg vet dette er uvanlig. Men vi har valgt å ta noe av regien etter å ha blitt oppfordret til det av opprørte ansatte. Ledelsen i Oslo universitetssykehus har nemlig gitt streng beskjed om at pressen ikke skal inviteres til åpningen. De ønsker visstnok ikke mer oppmerksomhet om Aker nå. Vi finner dette uhørt. Det er klart denne åpningen er en gledens dag!

- Ikke minst er et slikt signal fra ledelsen å trampe på de Aker-ansattes stolthet. Det finner vi oss ikke i. I dag tar vi derfor den regien sykehuset ikke vil ta, og inviterer pressen til Aker, sier Are Saastad i Fagforbundet. Også støtteorganisasjonen Aker sykehus’ venner vil delta ved åpningen av infeksjonsposten.

For nærmere informasjon:
Leder Are Saastad, telefon 917 24 293 eller
nestleder Ann Karin Osode, telefon 452 53 654.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar