lørdag 13. februar 2010

Namsos: Vis din støtte til fødeavdelinga


KOMMENTAR I NAMDALSAVISA Framover denne våren skal de forskjellige helsetoppene i Nord-Trøndelag og Midt-Norge drøfte framtida for helsevesenet og sykehusene.

Administrasjonen har i forkant av diskusjonene kastet fram ei skisse som viser at Sykehuset Namsos ikke skal ha fødeavdeling eller være et akuttsykehus. De mest endringsvillige byråkratene vil i tillegg vurdere om nærmeste akuttsykehus for namdalingene skal vær St. Olavs Hospital i Trondheim.

Med bakgrunn i forslagene, utspillene, innspillene og drøftingene - har de kvinnelige ordførerne i Namdalen klatret opp på barrikadene for å bevare fødeavdelingene i Nord-Trøndelag, og dermed også fullverdige sykehus i både Namsos og Levanger. Fosnes-ordfører Bjørg Tingstad har i tillegg gått i spissen for å markere Namdalens standpunkt med en aksjon utenfor Sykehuset Namsos søndag.

I forbindelse med morsdagen oppfordres alle innbyggere i Namdalen om å slå ring rundt lokalsykehuset. Dette er en oppfordring vi støtter fullt og helt, og anmoder om at både kvinner og menn, unge og gamle, møter opp og støtter aksjonen. Et folkelig opprop og en tydelig markering er et viktig innspill i debatten.

Etter vår mening kan ingen stille seg likegyldig til en så viktig sak. Fødeavdeling og fullverdig lokalsykehus er selve livsnerven i Namdalen og området rundt. Sykehuset og føden er på mange måter synonymt med vår trygghet. Søndag kan du tydelig og synlig vise ditt engasjement på en konstruktiv og positiv måte. Vi håper det blir folksomt foran hovedinngangen. Det vil bli lagt merke til.

Det er nettopp nå kampen for sykehuset vårt pågår. Det nytter ikke å lene seg tilbake og stole på at sittende styre greier å overbevise makta om hva som er beste for innbyggerne. Slik vi vurderer situasjonen er det reell fare for at helseforetaket i Midt-Norge ender opp med å nedklassifisere sykehuset i Namsos, og omdanner fødeavdelinga til fødestue. Sannsynligvis vil de påstå at helikopter og moderne teknologi vil gi nødvendig trygghet.

Nettopp på grunn av denne usikkerheten må fellesskapet opp på barrikadene og synliggjøre sitt synspunkt. I tillegg blir det særs viktig å påvirke i alle ledd. Både opp mot Stortinget og regjering. Det er overmåte viktig å få fram at samfunnet trenger tilbudet vi har i dag, og at en nedbygging ikke kan aksepteres.

Vern om føden og sykehuset i Namsos. Uten ditt engasjement kan det bli en utrygg framtid.

• Les saken i Namdalsavisa ved å klikke her eller på overskriften

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar