onsdag 24. februar 2010

Oslo Universitetssykehus: Kan ikke drive i balanse og samtidig gjennomføre omstillingen


NRK ØSTLANDSSENDINGEN Et av Helse-Norges største prestisjeprosjekter er i ferd med å havarere. Helsegiganten Oslo Universitetssykehus er i så dyp økonomisk krise at styret har kapitulert.

De har gitt eieren beskjed om at de ikke makter å drive Oslo-sykehusene i økonomisk balanse og samtidig gjennomføre en komplisert omstilling.

Kan ikke gjennomføre oppdraget
Nedleggelsen av Aker sykehus og overføringen av pasientene til andre sykehus er en del av en større plan som går under navnet hovedstadsprosessen. Aker, Ullevål og Rikshospitalet ble slått sammen til Oslo Universitetssykehus for å gjennomføre omstillingen og sikre pasientenes behandlingstilbud både under marsjen og etterpå.

Nå gir et enstemmig styre med styreleder Steinar Marthinsen i spissen eieren Helse Sør-Øst en beskjed som trolig aldri tidligere er gitt på dette nivået i Helse-Norge. Oppdraget kan ikke gjennomføres innenfor gjeldende rammer.
- Det betyr at vi nå har fått jobbet mer med faktagrunnlaget og ser konsekvensene både for 2010, 2011 og mot 2012, og da ser vi at dette er en krevende og stor oppgave for Oslo Universitetssykehus, som vi ønsker å drøfte på en god måte med eier, sier Martinsen.

- Det er ikke penger nok både til drift og til omstillingsprosessen, rett og slett?
- Det stemmer. Vi tror det er viktig å gjennomføre denne omstillingen i et tempo som gjør at vi ikke mister momentum i denne saken. Og så langt vi ser det nå er det ikke samsvar med den likviditeten vi har tilgjengelig og de oppgavene vi ønsker å løse.

Flere milliarder kroner
Steinar Marthinsen er ikke i stand til å si hvor store omstillingskostnadene er. Flere av Østlandssendingens kilder i systemet snakker om flere milliarder kroner, blant annet knyttet til store bygningsinvesteringer på Ullevål.

Det som er på det rene, er at Oslo Universitetssykehus mangler 536 millioner kroner bare for å få den ordinære driften i 2010 i balanse. Klinikkene har foreløpig lagt planer for ostehøvelkutt på 300 millioner kroner og å kvitte seg med 500 årsverk.

Men ifølge styrelederen er gevinsten i enden større enn prisen på omstillingen. Haken ved det hele er at sykehuset ikke har pengene på kort sikt.
- Vi mener at gevinsten er så stor frem i tid, at det er viktig nå at vi kan gjennomføre dette, og dermed har vi behov for å få avklart hvilket handlingsrom vi reelt sett har.

- Så for å si det litt enkelt; Dere trenger penger på kort sikt, men de pengene er dere i stand til å betale tilbake på lengre sikt?
- Det kan du godt si.

Sykehuset må reddes
Bedre samordning mellom de store Oslo-sykehusene var grunnen til at regjeringen i sin tid slo sammen Helse Sør og Helse Øst til den gigantiske helseregionen Helse Sør-Øst. Ifølge sentrale kilder er Helse Sør-Øst og Helsedepartementet nødt til å redde Oslo Universitetssykehus.

Bildet som tegnes er dette: Dersom Oslo Universitetssykehus mislykkes ved at omstillingen havarerer eller fører til et dårligere pasienttilbud, har også oppdragsgiver Helse Sør-Øst mislykkes. Og dersom Helse Sør-Øst mislykkes, har også regjeringen mislykkes.

• Les saken på NRK Østlandssendingens sider ved å klikke her eller på overskriften

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar