onsdag 10. februar 2010

Møre og Romsdal FrP: Våpenhvile i sjukehuskrig


ROMSDALS BUDSTIKKE Molde Frp foreslo ett felles sjukehus for Nordmøre og Romsdal på fylkesårsmøtet i helga, men fikk bare åtte stemmer. Kristiansund Frp ba om våpenstillstand, fylkesårsmøtet landet på status quo.

– Stopp sykehuskrigen, var overskriften på resolusjonsforslaget fra Kristiansund Frp. Lokallaget ba om at den pågående sjukehuskrigen avsluttes og at Helsedepartementet snarest bestemmer seg for om det skal være ett eller to sjukehus i Nordmøre og Romsdal.

Dersom departementet skulle bestemme seg for ett akuttsjukehus i Nordmøre og Romsdal, foreslo Kristiansund Frp at dette får en geografisk plassering som ivaretar hele opptaksområdet til Helse Nordmøre og Romsdal. Uten at det ble sagt, betydde det siste neppe bygging av et nytt felles sjukehus i Molde.

Politikk og medisin.
Molde Frp stilte i sin resolusjon spørsmål om dagens modell med to sjukehus i Nordmøre og Romsdal er framtidsrettet og realistisk. Lokaliseringen av et felles sjukehus for Nordmøre og Romsdal må ut fra geografi og kjente samferdselsløsninger plasseres sentralt. Målet er å sikre innbyggebyggerne en stabil og robust spesialisttjeneste i lang tid framover, da er et felles sjukehus løsningen, foreslo Molde Frp, uten å foreslå konkret plassering.

Dette førte til den mest omfattende debatten på hele årsmøtet. Forslagsstillerne Ann Elida Solheim og Gunnhild Merigdal argumenterte med at dette handlet om å bygge et moderne sjukehus med pasienten i fokus. Men de møtte massiv motstand, argumentasjonen gikk både på politiske konsekvenser og frykt for svekket akuttberedskap på Nordmøre.

– Vi kan ikke gå baklengs inn i framtida. Det er ikke fornuftig å opprettholde fire sjukehus for enhver pris i fylket vårt. Ta pasienten på alvor, oppfordret Ann Elida Solheim. Steinar Berge fra Kristiansund var rykende uenig, og advarte i sterke ordelag mot de politiske konsekvensene for Frp av et slikt forslag. Han minte om at det gode valgresultatet for Frp i Kristiansund sikret de nødvendige stemmene slik at Mette Hanekamhaug kom på Stortinget.

Holdt seg til programmet.
Gunnhild Meringdal synes sjukehusstriden i nordfylket er blitt stygg og uverdig, og sa at det er pasientene som taper på krangelen. Men Molde-forslaget møtte massiv motstand og hadde ikke en gang full oppslutning i eget lokallag. Etter at Moldes forslag var nedstemt, samlet årsmøtet seg om et forslag som sa at det skal være fire akuttsjukehus i fylket, i tråd med partiprogrammet.

– Vi har programfestet at det skal være fire sjukehus i fylket. Dette står partiet fast på, vi skal være troverdige i saker vi har gått til valg på. Det betyr at nye Molde sjukehus skal bygges snarest mulig, og at vi skal ha et fullverdig sjukehus i Kristiansund, understreker både Frank Sve og Oskar Grimstad overfor Romsdals Budstikke.

• Les saken - og de mange kommentarene - i Romsdals Budstikke ved å klikke her eller på overskriften

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar