lørdag 6. februar 2010

(Midlertidig) referat fra Stortingets spørretime 2. februar, interpellasjon fra Sonja Irene Sjøli om fødselsomsorg


Sak nr. 4 [12:35:24]
Interpellasjon fra representanten Sonja Irene Sjøli til helse- og omsorgsministeren:

«Stortinget behandlet i mai 2009 St.meld. nr. 12 En gledelig begivenhet. Hovedkonklusjon var at tilbudet for gravide, fødende og barselkvinner skulle styrkes betydelig. Et enstemmig storting mente det er uakseptabelt at fødetilbudet blir svekket av økonomiske årsaker, og ba helse- og omsorgsministeren stille krav til de regionale helseforetakene om at det ikke skal foretas økonomisk motiverte omstillinger som fører til et dårligere fødetilbud. Videre ba Stortinget Regjeringen om å utarbeide nasjonale retningslinjer som sikrer at kvinner i aktiv fødsel har en kvalifisert fødselshjelper tilstede, dersom hun ønsker det, for å ivareta kvinnens trygghet og redusere farene for komplikasjoner.

Hva har statsråden foretatt seg for å følge opp Stortingets enstemmige vedtak?»

• Sonja Sjølis spørsmål, statsrådens svar og innlegg fra flere representanter ligger ute i et foreløpig referat som finnes ved å klikke her eller på overskriften. Bruk det røde søkefeltet til høyre og søk på "Sjøli", så kommer du til saken. Her er mange interessante poenger!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar