lørdag 13. februar 2010

Midt-Norge: ...men føden får de ikke ta


KOMMENTAR I ADRESSEAVISEN (ADRESSA.NO), AV POLITISK REDAKTØR SIRI WAHL-OLSEN: Administrerende direktør Gunnar Bovim i Helse Midt-Norge er rett nok bergenser, men det er ikke nok når han tegner fremtidens sykehuskart for regionen. Han tok alt sitt pedagogiske talent i bruk da han i går skulle selge inn sitt budskap til rundt 200 ordførere og fylkespolitikere fra hele regionen.

De fleste i salen var ikke så sinte som man skulle tro, selv om fødeavdeling og akuttfunksjoner ved flere lokalsykehus kan stå for hugg. Stemningen på seminaret var mer avventende enn opprørsk. Toppledelsen i Helse Midt-Norge la all sin tyngde i å presentere de gode tanker og intensjoner som ligger bak Strategi 2020. Det er en prosess som skal lede frem til ny sykehusstruktur i Midt-Norge. Ordbruken kan bli kvassere når kommunestyrene skal komme med sine høringsuttalelser.

Kartet som viser hvordan sykehustilbudet kan bli, er det samme som Adresseavisen presenterte i forrige uke. Det legges opp til to sykehus i hvert helseforetak – ett akuttsykehus med fødeavdeling, og ett såkalt oppgradert lokalsykehus, uten fødeavdeling. Fire fødeavdelinger kan bli nedlagt.

Dette er mest kontroversielt i Nord-Trøndelag og i Nordmøre og Romsdal. Begge har i dag to likeverdige sykehus, henholdsvis i Levanger og Namsos, i Kristiansund og Molde. I hvert foretak vil ett sykehus miste sin fødeavdeling og sine akuttfunksjoner. Hvilken by som trekker det korteste strået, er ennå åpent. Ingen lokalsykehus skal legges ned, de er fredet av den rødgrønne regjeringen. Men de kan endre innhold.

Det er to hovedpoeng Bovim og hans våpendrager Daniel Haga, direktør for samhandling i Helse Midt trekker frem når de skal forklare behovet for en tøff gjennomgang av sykehustilbudet. Det ene er mangel på fagfolk til å bemanne krevende heldøgns vaktordninger ved fødeavdelinger og andre akuttilbud. Det andre er ventelistene, der Helse Midt-Norge nå er versting. I stedet for å bruke store beløp på fagfolk som går og venter på at noen skal bli syke, er det mer fornuftig å bruke ressursene til aktiv pasientbehandling på dagtid. Færre sykehussenger og mer poliklinisk behandling, er direktørenes mantra.

Ambulansepersonell blir frontsoldatene i det nye sykehuslandskapet. De skal erstatte akuttfunksjoner som forsvinner fra flere lokalsykehus. Helse Midt-ledelsen mener dette kan gi samme trygghet som dagens akuttilbud. Skoleringen til ambulansearbeiderne og utstyret de arbeider med, er blitt så mye bedre de siste årene. Nå kan behandlingen av et hjerteinfarkt starte i ambulansebilen eller -flyet, de er allerede sykehusenes fremskutte avdeling, og skal bli enda bedre, bedyret Haga.

Truer du fødeavdelingen i et lokalsamfunn, setter du følelser i brann og tenner fakkel tog etter fakkeltog. Interessant nok var det bare kvinner som tok opp temaet på gårsdagens seminar. Orkdals kjente helsepolitiker og sykehusforsvarer, Jorun W. Asbøll, har snudd helt om. Det måtte være som manna fra himmelen for helse Midt-ledelsen da hun lovte at hun aldri mer skal gå i fakkeltog for stedets fødeavdeling etter å ha blitt «frelst» for tankene i den nye sykehusstrategien.

Men stortingsrepresentant Susanne Bratli (Ap) fra Nord-Trøndelag vet hva hun skal bruke morsdagen til. I morgen skal hun demonstrere for fødeavdelingen i Namsos. Der kommer hun til å møte flere kvinnelige politikere og ordførere.

Budskapet fra kvinnene til de høye herrer som tegner nytt sykehuskart er klart: –Gjør (nesten) hva dere vil, men ta ikke føden fra oss. Det er her slaget om sykehusene kommer til å stå.

• Les kommentaren i Adresseavisen ved å klikke her eller på overskriften

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar