mandag 8. februar 2010

Fagforbundet på høring i Stortinget 8. februar: – Foretaksmodellen er årsak til dårlig økonomistyring


FAGFORBUNDET – Nå skal vårt syn på helseforetakene endelig bli hørt, sier Fagforbundets nestleder Geir Mosti. Mandag klokka 13 deltar han i Stortingets kontrollkomités åpne høring om økonomistyring i helseforetakene.

Riksrevisjonen har lagt fram sin undersøkelse av økonomistyring i helseforetakene for Stortinget. Undersøkelsen peker på at helseforetakene overskred budsjettene i hele perioden mellom 2002 og 2008. Som en del av stortingsbehandlinga holder Kontroll- og konstitusjonskomitéen en åpen høring for å få svar på hvilke konsekvenser dette har fått. Komitéen vil også vite hvordan budsjettstyringa av foretakene kan bli bedre.

– Det er merkelig at ikke Riksrevisjonen prøver å undersøke hva som er årsaken til styringsproblemene, med tanke på at sykehusene har vært styrt etter et nytt system nettopp siden 2002. Det var da vi fikk helseforetaksreformen, sier Geir Mosti.

– Reform ga dårlig økonomistyring
Gjennom helseforetakloven ble sykehusene underlagt regnskapslovens regler.
– Den tradisjonelle offentlige budsjettstyringa opphørte, og med dette skillet mellom hva som brukes til investeringer og hva som brukes til drift av sykehusene. Dette skillet er viktig for å ha god økonomistyring, påpeker Geir Mosti, og ramser opp flere svakheter:
– Regnskapsloven har ingen regler om budsjett. Så vidt vi vet, har heller ikke Helse- og omsorgsdepartementet noe felles budsjettsystem for spesialisthelsetjenesten.

Betenkelig konkurranse
– Riksrevisjonen konkluderer med at det er helseforetakene som må prioritere blant de politiske målsettingene for helsenorge fordi det ikke er mulig å innfri alle. Det betyr jo at de profesjonelle styrene i de regionale helseforetakene skal avgjøre hvilke helsepolitiske mål som er viktigst å oppfylle. Dette er mildt sagt betenkelig, sier nestlederen.
– Hvilke kriterier styrene velger ut fra, er ikke klart. Men det er ikke vanskelig å gjette årsaken til at områder som psykiatri og rehabilitering har blitt nedprioritert til tross for gode politiske mål, når styringa bygger på økonomiske beveggrunner. Både medisinsk og politisk bør dette være en tankevekker.

– De investeringene som har blitt gjort siden 2002 er ikke åpenbart de mest samfunnsmessig nyttige. Så lenge sykehusene konkurrerer både om pasienter og om lønnsomme pasientgrupper, er det grunn til å tro at det er økonomien til det enkelte helseforetak som blir prioritert, sier Geir Mosti.

Han er spent på å høre tidligere helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad og nåværende, Anne-Grete Strøm-Erichsen, etter at styrelederne i de fire regionale helseforetakene har gitt sine svar. Fagforbundet er invitert sammen med Den norske legeforening og Norsk sykepleierforbund.

• Les saken på Fagforbundets sider ved å klikke her eller på overskriften. (I artikkelen finner du også lenker til de andre som var på høringen og dokumenter.)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar