tirsdag 5. februar 2013

Ahus har manglet 50–70 senger i vinterAFTENPOSTEN 5. FEBRUAR 2013

Kapasitetsproblemene skal løses ved blant annet å legge ned pasienthotellet, samt ta i bruk Ski sykehus

Kapasitetsproblemene ved Akershus Universitetssykehus (Ahus) skal behandlets av sykehusets styre torsdag.

En arbeidsgruppe ved Ahus har i samarbeid med administrerende direktør Hulda Gunnlaugsdottir kartlagt hvor stort kapasitetsproblemene faktisk er. Gruppens beskrivelse av situasjonen og forslag til bedring bekrefter at sykehuset til tider har hatt sprengt kapasitet.

Blant tiltakene som nå skal løse problemene, er nedlegging av pasienthotellet og bruk av Ski sykehus. Til sammen skal sengekapsiteten økes fra 714 til 755. Det viser styredokumentene som skal behandles torsdag.

Det var etter at Ahus fikk ansvaret for 160 000 flere innbyggere i 2011 at sykehuset begynte å få store problemer med kapasiteten.
Høyt antall korridorpasienter

Sykehuset innrømmer i styredokumentet at de har hatt flere pasienter enn det de egentlig har hatt plass til.

Den såkalte beleggsprosenten – som viser antall pasienter i forhold til kapasiteten – har i perioder ligget over 100 prosent.

Gjennom samtlige vintermåneder har sykehuset også manglet mellom 50 og 70 sengeplasser.

«I høysesongperioder har dette medført et relativt høyt antall korridorpasienter. Det høye aktivitetsnivå har dermed i perioder medført et belegg over 100 prosent på enkelte avdelinger», heter det i dokumentene.
Måtte bruke gymsal

Akuttmottaket ved sykehuset er en av avdelingene som særlig har opplevd kapasitetsproblemer.

Senest i forrige uke måtte Ahus ta i bruk en gymsal på sykehuset for å få plass til alle pasientene i mottaket.

Gymsalen, som til vanlig brukes av sykehusets fysioterapeuter, ble egentlig innredet med sykehussenger under den tøffeste influensaperioden som et beredsskapstiltakt, men Ahus har sett seg nødt til å ta i bruk rommet selv om influensasesongen er på hell.
Legger ned pasienthotell

Arebdeidsgruppen skriver i sin redegjørelse at det nettopp er den store strømmen av pasienter til akuttmottaket som har en stor skyld i kapasitetsproblemene som sykehuset har opplevd de siste to årene.

Nå vil sykehuset komme de store kapasitetsprobleme til livs. Følgende forslag til tiltak skal behandles på styremøtet 7. februar:
Pasienthotellet bygges om til sykehussenger, noe som gir 13 nye sengeplasser. Flere av rommene skal huse to senger. Pasienthotellet ved barselhotellet videreføres som i dag.
Ski sykehus med sine 32 sengeplasser tas i bruk. 20 av disse sengene erstatter kapasiteten som forsvant da Stensby sykehus ble avviklet. Åpningen av Ski skal skje i løpet av våren og høsten 2013.
Antall overvåkningssenger økes ved behov med inntil 18 nye senger. Dagens kapasitet er 14 senger. Økningen skjer i løpet av 2013 og våren 2014.
Mange tiltalls nye årsverk skal ansette.
Akuttmottaket bygges om i 2013. Dette skal gi «betydelig bedre kapasitet» fra slutten av året.

Administrerende direktør Hulda Gunnlaugsdottir nektet tirsdag kveld å kommentere saken.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar