mandag 18. februar 2013

Helse Nord-direktøren: Derfor må sykehus gå med overskudd


I sitt fredagsbrev 15. februar 2013 imøtegår Helse Nord-direktør Lars Vorland den senere tids kritikk fra Mads Gilbert m.fl. som er kommet i forbindelse med budsjettkuttene - se HER og HERDirektørens fredagsbrev

Derfor må sykehus gå med overskudd
Etter tiår med underskudd og manglende investeringer må vi sette av penger til sykehusbygg og utstyr. Det er helt nødvendig for å ha et godt pasienttilbud til nordlendingen og for rekruttering.
Mediedebatten de siste dagene har rettet oppmerksomheten mot Helse Nords overskudd i 2012 på omlag 430 millioner kroner. Samtidig reduseres sengekapasiteten bl.a. ved Universitetssykehuset Nord-Norge og medarbeiderne har en arbeidshverdag som oppleves som tøff. Dette kan oppleves som et paradoks.

Business?

Helse Nord er ikke business og markedsøkonomi. Helse Nord drives for våre felles skattepenger til beste for eierne våre som er alle nordlendinger. De pengene vi setter av som et overskudd i regnskapet, brukes til å kjøpe nytt utstyr, bedre IKT-løsninger slik at kvaliteten trygges, og til sykehusbygg i hele landsdelen.
La oss ta et enkelt regnestykke. Dersom vi reduserte overskuddet med 200 millioner kroner årlig til 230 millioner, ville vi over ti år få 2 milliarder mindre å investere for. Det tilsvarer vår egenandel for tre lokalsykehus, eller for å si det i klartekst, at vi måtte utsette byggingen av tre lokalsykehus i denne perioden selv om vi tilsynelatende fortsatt gikk med store overskudd. 
I tillegg er det slik at nye sykehus er dyrere å drive enn gamle pga. renter og avdrag, og da vil vi bruke overskuddet til å dekke opp en dyrere drift, slik at vi slipper å redusere tilbudet når de nye sykehusene står ferdige.

Ikke komplisert

Sykehusøkonomien er omtrent like komplisert som min og din personlige økonomi. Når du skal bygge hus eller kjøpe bil må du ha noe penger ”på bok” for å få lån i banken. Slik er det også med Helse Nord.  Alternativet er at investeringer håndteres utenfor helseforetakenes økonomi. Det vil ikke føre til en krone mer og beslutningene tas ut av våre hender. Pengene vi bruker på investeringer må da trekkes ut av våre budsjetter. Vi kan selvfølgelig ønske oss et annet system og mer penger til sykehusene. Det er det politikerne vi velger til høsten som bestemmer. Helse Nord RHF har sagt at bevilgningene til sykehus må økes for å holde tritt med etterspørselen.

Ingen fasitsvar

At  overskudd i helseforetak reiser noen spørsmål er lett å skjønne. Styret i Helse Nord har hatt flere diskusjoner om hvor balansen mellom penger til drift og avsetninger til investering ligger. Her finnes ingen fasitsvar, men når beslutningene om planlegging og bygging er tatt etter omfattende beslutnings- og medvirkningsprosesser i helseforetakene,legges kortene. Pasientene har over år klaget på standarden på sykehusbygg i nord. Helse Nord vil skape et nytt sykehus Nord-Norge fram mot 2025. Det fortjener innbyggerne i en landsdel vi håper skal bli enda mer attraktiv.

God  helg!
Lars H. Vorland
administrerende direktør
Helse Nord RHF


• LES DIREKTØRENS FREDAGSBREV PÅ HELSE NORDS NETTSIDER VED Å KLIKKE HER

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar