lørdag 2. februar 2013

Folkemøte om UNN og Narvik kommune

Statusoppdatering fra Facebook-gruppa "Støtt Narvik fødeavdeling"

FOLKEMØTE OM UNN OG NARVIK KOMMUNE


Aksjonskomiteen for Narvik sykehus sendte 18.januar en mail til ledelsen ved UNN og ledelsen i Narvik kommune med ønske om et slikt møte.

Vi ba om et slikt informasjonsmøte i fjor og det ble avholdt 22. feb.2012.

Vi ønsker at et slikt møte kan bli i løpet av februar i bystyresalen, Narvik rådhus, som sist.

Operasjonsavdelinga
Vi hører jo at operasjonsavdelinga ved Narvik sykehus vil bli stengt fra 1. juni 2013 og i ca. 3 måneder pga Helsetilsynets krav om oppgradering av denne avdelinga.
Det er flott at operasjonsavdelinga blir oppgradert, det er vi glade for, men hva vil dette bety for innbyggerne i området mens dette pågår?
Hvordan er da sykehuset og ambulansetjenesten forberedt på akutte tilstander med f.eks. fødsel?

Pasienter og fødende i regionen må bli ivaretatt.

Sammenslåing Vi er også bekymret for evt. sammenslåing av kirurgisk og medisinsk avdeling med reduksjon av sengeposter fra ca. 43 til 35! 

Samhandlingsreformen
Hvordan fungerer den i Narvik kommune etter det første året, og er det et godt samarbeid mellom UNN og kommunene i regionen? Hva mener pasienter og pårørende?

21. januar fikk vi et positivt svar fra kommunikasjonssjef Hilde Pettersen i UNN som takker for et godt innspill. Hun hadde snakket med Tore Nysæter, ordfører i Narvik, som også er positiv til dette.
De kommer tilbake med et endelig svar.


Eva Opshaug, Stein Johansen, Anita Fjellfoss, Eva Vassdal Sørensen og Dagny Pettersen

Aksjonskomiteen for Narvik sykehus
22. januar 2013

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar