mandag 18. februar 2013

Stortingsmelding: God kvalitet – trygge tjenesterRegjeringen la i desember 2012 frem en ny stortingsmelding. 
(Klikk på tittelen for å få opp innholdsfortegnelse og lenke til dokumentet.)

Meld. St. 10 (2012–2013)God kvalitet – trygge tjenesterKvalitet og pasientsikkerhet i helse- og omsorgstjenesten


Nå i februar har meldingen vært på høring i helse- og omsorgskomitéen. Komitéen skal avgi sin innstilling 21. mars.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar