mandag 18. februar 2013

Haukeland: Ortopedisk avdeling i krise


Det er ikke lenge siden ortopedisk avdeling ved Nordfjord sjukehus ble nedlagt, begrunnet med en påstått overkapasitet innen ortopedi. Se sakspapirene fra Helse Vest HER
Påstanden om overkapasitet ble bestridt av flere. 
Mange stilte også spørsmål ved at Helse Vest la ned en ortopedisk avdeling på et offentlig sykehus, samtidig som de inngikk nye avtaler med private tjenesteleverandører - HER er et eksempel på disse innvendingene (fra Fjordabladet). 
Og nå forteller TV2 om krise på Haukeland, fordi man åpenbart ikke har dimensjonert ortopedisk avdeling etter behovene som følger med vinterføre og brudd. 
• Syv av ti planlagte operasjoner utsettes 
• Opptil 33 akuttpasienter har ligget i kø samtidig
• En kar fastet i 10 dager før han ble operert 
Det fremstår som underlig at Helse Vest RHF ikke har sett den ortopediske kapasiteten i sammenheng, innen ett og samme helseforetak, da man skulle fatte et vedtak om ortopedien i Nordfjord? Det ville jo vært en fordel for pasientene.

TV2-NYHETENE 17. FEBRUAR 2013:
Pasienter med bruddskader må vente ti dager på operasjon– Som en katastrofe som varer i ukevis, sier lege ved Haukeland universitetssykehus.

Ortopedisk avdeling ved Haukeland sykehus i Bergen er i krise, det forteller flere av legene til TV 2. Akuttpasienter med alvorlige bruddskader skal egentlig opereres umiddelbart, men må vente i inntil ti dager før de blir behandlet.


Skinnleggen brakk tvers av
Kari Vågstøl er en av mange akuttpasienter som i vinter har ligget på Haukeland og ventet. Tre smertefulle døgn har det blitt så langt. Egentlig skal disse pasientene få hjelp umiddelbart.
– Jeg falt på stuegulvet hjemme og knakk skinnbeinet tvers over. Jeg hørte det smalt, sier hun.
– Det første du tenker på er at det er fryktelig vondt, vil ha hjelp fortest mulig, at det skal gå på skinner.
Fastet i ti dager
Men en av landets største ortopediavdelinger har slitt kraftig med å ta unna alvorlig skadde pasienter. Noen må vente enda lenger enn Vågstøl.
Atle Rojahn var klargjort for fotamputasjon. Han slapp heldigvis med tre tær, men måtte vente lenge.
– Jeg ventet i ti døgn med fasting. Hver dag ble det utsatt til dagen etter, forteller han.
Innrømmer kapasitetsproblemer
Administrerende direktør ved Haukeland universitetssykehus, Stener Kvinnsland, erkjenner at sykehuset har et problem.
– Vi erkjenner nok at kapasiteten er for lav. Kombinasjonen i år har jo vært for lite operasjonsstuekapasitet, for lite spesialpersonell, og sykdom. Og når de tre tingene kommer samtidig som toppene av behov, for eksempel når det er kaldt og folk brekker bein og armer, ja så har vi det gående altså, sier Kvinnsland til TV 2.
– Som en katastrofe
På det verste har 33 akuttpasienter ligget og ventet samtidig. I tillegg blir for tiden sju av ti planlagte operasjoner utsatt på grunn av ressursmangel.
– 33 pasienter er jo som en busslast med hardt skadde mennesker. Det er jo en katastrofesituasjon som vi ellers ville satt inn alle resurser på å få behandlet. Og den varer i flere uker, sier lege Ove Furnes.
Ressursmangelen har også tvunget sykehuset til å avlyse nesten alle de andre, ikke akutte operasjonene. Sykehuset bygger nå flere operasjonsstuer og ansetter flere sykepleiere for å bedre situasjonen.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar